Update vanuit de werkgroep beweegtuin Spijk

Onze wens is…..het aanleggen van een beweegtuin ( outdoor-fitness) met toestellen, waar men zijn condities kan verbeteren op een plezierige ontspannen manier met behulp van een sportconsulent zonder verenigingsverplichting
Als locatie hebben we gekozen voor het terrein aan de snelweg kant naast de ijsbaan. Met de ijsvereniging hebben we vanaf het begin gesprekken gevoerd. Het verenigingsgebouw van de IJsvereniging kan worden gebruikt voor zowel bepaalde oefeningen als voor de sociale contacten . Motivatie om bij de IJsbaan de beweegtuin te realiseren is het breder gebruik maken van de mooie kantine van de ijsvereniging. Het terrein van de ijsbaan leent zich, nadat het vorig jaar is geëgaliseerd en het opnieuw is ingezaaid, prima voor (sport) evenementen..
Het park rondom Spijk leent zich uitstekend voor een trim- en of loopgroep en buitenschoolse activiteiten. De locatie is zichtbaar vanaf de Zwarteweg en er loopt een wandelroute langs waar een zitbank staat.

We zijn nu een jaar aan het voorbereiden, rondkijken en overleggen. Gesprekken met de gemeente, provincie, fondsen en leveringsdeskundigen. Ook in Delfzijl wil men een beweegtuin realiseren dus wat samen kan doen we samen.

Voor de zomervakantie hopen we inzicht te hebben wat financieel haalbaar is, om onze keuze van toestellen vast te stellen. We hadden gehoopt voor de zomervakantie een bijeenkomst te kunnen organiseren om u tekeningen van de beweegtuin, met voorbeelden van de toestellen te kunnen voorleggen maar hopen en realiseren loopt niet altijd synchroon. U hoort dus weer van ons als we concrete plannen kunnen voorleggen.

De werkgroep beweegtuin Spijk

Tonny Meijer, Bouke Brontsema, Arnold Stoppels,
José Hofstee, Kees Werkman en Elly Flikkema

Dorpsagenda