Update duikerbrug Spijk

Update Duikerbrug te Spijk

Beste lezer,

Het is al weer even geleden dat wij u hebben kunnen voorzien van de laatste stand van zaken.
Zoals al was aangegeven in de update van eind oktober ’23 zou de gemeente u informeren zodra er meer bekend is omtrent de planning.

We hebben afgelopen woensdagavond in het Spiekhoes een inloopavond gehad voor de direct aanwonenden. Dit omdat we onze aannemer Oosterhof Holman wilden voorstellen en de plannen wilden toelichten. Tevens was er ruimte voor het stellen van vragen. De avond is goed bezocht en in de bijlage kunt u een kaartje zien wat er aan het kruispunt van de Hoofdweg Noord en de Tweehuizerweg staat te gebeuren.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?
De oude duikerburg, welke niet meer voldoet aan de huidige maatstaven, moet gesloopt worden en de nieuwe duikerburg dient gebouwd te worden, dat kost nu eenmaal tijd.
Gedurende deze periode is de Hoofdweg Noord geheel gestremd.

De planning
Zoals het nu lijkt gaan we medio april van start, er komen nog vooraankondigingsborden waarop de definitieve startdatum vermeld staat. We gaan er vanuit medio september de werkzaamheden te hebben afgerond.

Overlast beperken
We proberen de overlast te beperken, maar kunnen nu eenmaal niet voorkomen dat de Hoofdweg Noord afgesloten gaat worden. De reconstructie van het kruispunt wordt in twee weekenden gedaan die nog moeten worden vast gesteld, dit om zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving te vormen. Tevens gaat de aannemer de nodige verkeersmaatregelen treffen en daar hoort ook een omleidingsroute bij. De omleidingsroute loopt via de EGD weg; de Zwarteweg, de Nesweg en de Ubbenasingel.

Vragen?
Heeft u nog vragen Neem dan contact op via john.caspers@eemsdelta.nl

Met vriendelijke groet,

John Caspers
Civieltechnisch projectleider

Klik om te vergroten:

Foto: Linda Scheltens (duikerbrug Hoofdweg Noord 06-03-2024)

Dorpsagenda