Invulling schoollocaties Spijk

Invulling schoollocaties Spijk
Afgelopen zomer heeft een aantal belangstellenden voor nieuwbouw in Spijk meegedaan aan schetssessies voor de schoollocaties. De woonwensen en ideeën voor drie locaties werden tijdens die sessies besproken. Naast de beide schoollocaties Borgstee en Fiepko Coolman werd ook het weiland aan de zuidzijde van de Fiepko Coolman-locatie behandeld.

De architecten Sacha Schram van HKB en Dennis Hofstee van AAS waren bij de schetssessies aanwezig. Ze hebben goed geluisterd naar de inbreng van de potentiële kopers. De suggesties zijn vertaald in modellen: voor iedere locatie kwamen vier varianten naar voren.

Op 15 december is door gemeente Eemsdelta samen met Dorpsbelangen Spijk een informatieavond in het nieuwe MFC aan de Nesweg georganiseerd. Bijna 50 belangstellenden hebben deze avond bezocht. Voor elke locatie kon men zich buigen over 4 mogelijke invullingen, op een inschrijfformulier kon men de voorkeur aangeven. Naast Nanko en Monique (beide namens Dorpsbelangen) waren ook Sacha (HKB), Dennis (AAS), Heiko (gemeente Eemsdelta) en Katelijn en Alexander (allebei Rizoem, in opdracht van de gemeente) aanwezig om de bezoekers toelichting op de schetsen te geven. Ter informatie zijn de verschillende varianten per locatie afgebeeld.

De uitkomst van de inschrijfformulieren wordt in januari 2023 binnen de gemeente besproken. Zodra meer bekend is over de definitieve invulling, leest u hierover op Spijk.net.

Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Wenker via telefoonnummer 06 20 49 93 09.

Met vriendelijke groet,

Katelijn Smits

Schetsen (concept versies) klik op de beelden om ze te vergroten:

Dorpsagenda