Afscheidswoord voor Spijk van gebiedsregisseur Edwin Broekman

Beste Spieksters ,

Na 9 jaar ga ik vertrekken als gebiedsregisseur bij de gemeente. Nergens heb ik zolang eenzelfde functie uitgevoerd als bij jullie. Dat komt omdat ik een hele goede tijd heb gehad. Dat was niet gelukt zonder al die Spieksters die ik de voorbije tijd ben tegengekomen. Allemaal mensen die begaan zijn met hun dorp of ‘stee’ en zich steeds weer inzetten om het nog beter te maken dan het is. Ik heb veel fijne en mooie ontmoetingen gehad. Het begin in Spijk was even zoeken. Meer dan in andere dorpen waren er ‘eilandjes’, mensen die niet de verbinding zochten, wel over elkaar spraken maar niet met elkaar. Dat is beter geworden.

Van alle dorpen waar ik actief was, heeft Spijk de laatste 2 jaar de meeste tijd van mij gevraagd. Ik was er vaak te vinden. Dat bedoel ik positief en als een dorp zich enorm inzet om er iets van te maken, zet ik ook graag een tandje bij.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft zich een echt ‘eigenaar’ getoond van de dorpsvisie Kiek op Spiek en tastbare resultaten geboekt en zelfs meer dan dat. Wat het bijzonder maakt is dat Kiek op Spiek door een vorig bestuur is gemaakt en ook daarom is het een compliment waard dat een ander bestuur het zo voortvarend heeft opgepakt. De komende maanden gaat het thema Groen uit de dorpsvisie nog een extra impuls krijgen. Ongeveer 8 Spieksters werken nu met de gemeente aan een plan voor de groene randen van Spijk. Verder is er koortsachtig gewerkt aan de plannen van het bewonersinitiatief Groen Spijk. Al in 2017 schaarden ruim 80 Spieksters zich in Pro Rege achter de plannen voor een nieuw kerkeiland, het vergroenen van de Havenweg/Nesweg en het Spijkster Maar. Dit vroeg veel tijd, maar het ziet er naar uit dat nog dit jaar met het kerkeiland wordt begonnen, waarbij het Piet Boar-bruggetje weer terug moet komen. Ik vind het geweldig dat de Andreaskerk nu dagelijks, m.u.v. de maanden nov/dec/jan/feb alleen in de weekenden,  geopend is voor publiek, iets waar ik en anderen lang voor “gestreden” hebben.

Verder ben ik vanaf 2015 betrokken geweest bij de planvorming en uitvoering van het Spiekhoes. Zeker in de eerste jaren was dat een spannend proces, een dubbeltje op zijn kant, maar het resultaat is prachtig. De gemeente is bijgesprongen op momenten dat dat nodig was. Spijk mag best weten dat iedereen buiten het dorp met ongeloof kijkt naar wat er neer is gezet. Elke bezoeker van buiten is van mening dat het Spiekhoes tot de mooiste dorpshuizen in de regio gerekend moet worden, niet gehinderd door het ‘gemopper’ en kritiek van sommige Spieksters zelf. Misschien hoort dat ook wel een beetje bij Spijk, wat anderen doen is niet vaak goed.

De afgelopen maanden ben ik achter de schermen druk doende geweest met het Project Aanlanding Wind op Zee (PAWOZ), waarbij voor Spijk een flink bedrag is gereserveerd voor de leefbaarheid. Dorpsbelangen heeft hier een huzarenstukje geleverd. In extreem korte tijd en onder grote tijdsdruk moest het dorp een lijst aanleveren met ideeën. De andere dorpen uit Het Hogeland die ook meeliften, hadden daar meer tijd voor. Des te knapper is het dan dat Dorpsbelangen Spijk het dorp maximale invloed heeft gegeven en ook nog een eerste check op haalbaarheid heeft kunnen uitvoeren. De andere dorpen in Het Hogeland moesten dan allemaal nog spoorslags doen. Daar hadden de “Dorpsbelangens” een eigen wensenlijst opgesteld. Spijk had zijn huiswerk al klaar. Het voelt goed dat ik Dorpsbelangen heb kunnen helpen, vooral de noodzakelijke 1e check bij de gemeente op haalbaarheid van grotere projecten.

Spijk krijgt nog voor de zomer weer een Priegeltoen op het veld naast de PLUS. Ook dit was iets van lange adem en het kletsnatte weer van de laatste maanden voorkwam dat er nu al een prachtige nieuwe speeltuin zou staan. 
Eigenlijk is het wat te veel om op te noemen wat ik achter de schermen voor Spijk heb kunnen doen. Als laatste wil ik noemen dat ik de laatste kinderspeelweek 300 pannenkoeken heb gebakken, maar ook veel tosti’s. Dat wordt dus geen traditie vanwege mijn vertrek, sorry Alfred en mede-bestuursleden!

Ik ga per 1 maart aan de slag als coördinator Leader de Kracht van Salland voor de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Leader is een werkwijze en subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Bewoners, ondernemers, boeren en overheid worden gestimuleerd om in gezamenlijkheid plannen te bedenken en uit te voeren om het platteland leefbaar te houden. Salland is een van de ruim 3000 Leaderregio’s in Europa. Oost-Groningen was de eerste Leaderregio in Nederland. Het is voor mij ook dichter bij huis. Minder reistijd en sinds kort ben ik opa. Het is fijn wat dichter en vaker bij mijn kleinzoon te kunnen zijn. Ook ga ik mijn vrouw weer wat vaker zien. Of zij daar blij mee is, zullen we gaan zien.

Ik wens iedereen alle goeds in het mooie Spijk. In Spijk zijn er nog wensen genoeg, bijvoorbeeld met een gloednieuwe accommodatie voor de schietvereniging, een verharde ijsbaan een nieuw clubgebouw voor de IJssport en een verlicht fietspad tussen Bierum en Spijk.

Groet,

Edwin Broekman
(gebiedsregisseur Delfzijl-Noord en buitengebied Noord-Oud Bierum)

Dorpsagenda