“Eem bie proaten”over Hoofdweg Noord

“Eem Bie proaten”

Gemeente Eemsdelta praat u graag bij over het vervangen van de ‘Duikerbrug’ en het veiliger maken van de kruising Hoofdweg Noord / Tweehuizerweg. In de schets kunt u de nieuwe situatie alvast bekijken. Deze schets is met bewoners van de Hoofdweg-Noord en Dorpsbelangen besproken op maandag 10 oktober jl. Er worden wegversmallingen aangelegd en er komt een verhoging (kleine heuvel) in de weg. Automobilisten worden daardoor gedwongen langzamer te rijden. Ter hoogte van Hoofdweg Noord nummer 25 komt een voetpad voor het ‘ommetje’.

De vertraging die is ontstaan komt onder andere door rekening te houden met de bedrijfsvoering van akkerbouwers. Bij de start werkzaamheden van medio oktober 2023 zijn oogstwerkzaamheden afgerond. We hebben te maken met het beschermen van broedende vogels (Wet Natuurbescherming) en het verkrijgen van goedkeuring van de bewoners Hoofdweg-Noord voor het schetsontwerp. Tot slot is er nog een wisseling geweest van projectleider.

De planning van het werk gaat er als volgt uit zien:
-Voorbereiding en onderzoeken tot bouwvak 2023
-Aanbesteding bouwvak 2023
-Voorbereiding door aannemer tot 15 oktober 2023
-Start werkzaamheden 15 oktober 2023
-Oplevering geschat rond 15 april 2024

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta.

John Caspers
Projectleider Gemeente Eemsdelta

John.caspers@eemsdelta.nl

Onderstaand kunt u een pdf van het schetsontwerp Hoofdweg Noord bekijken:
schetsontwerp Hoofdweg-Noord

Dorpsagenda