Inloopavond nieuwbouw Spijk druk bezocht

Op vrijdagavond 20 mei vond er een druk bezochte inloopavond plaats voor invulling van locatie “De Borgstee” en “Fiepko Coolman”. Twee oude schoolterreinen die op termijn bebouwd kunnen en mogen worden. Vanuit de dorpsvisie “Kiek op Spiek” blijkt er een grote behoefte aan nieuwe woningen in Spijk voor jong en oud. Samen met de gemeente Eemsdelta, adviesbureau Rizoem, de werkgroep wonen en st Dorpsbelangen Spijk werd de avond voorbereid. Inmiddels zijn we al ruim een jaar in gesprek met elkaar hoe het traject er moet gaan uitzien. Dit was de eerste grote aftrap voor de inwoners van Spijk en met name de geïnteresseerden en omwonenden. En dat hebben we geweten met de ruime belangstelling en de vele vragen en opmerkingen. Voor 19:00 uur waren de eerste belangstellenden al binnen om de moodboards te bekijken en te beoordelen. Een achttal borden gaven meerdere woningen weer in diverse stijlen zoals, landelijk, stedelijk, wit, rood, tiny house, hofjes en appartementen. De moodboards gaven natuurlijk een impressie weer wat eventueel de mogelijkheden zijn om zich daar een beeld van te vormen. Veel vragen konden worden beantwoord door Alexander en Janine van Rizoem en de bestuursleden van st Dorpsbelangen Spijk. De moodboards konden worden voorzien van een post-it met op- en aanmerkingen. Formulieren werden uitgedeeld met hetzelfde doel: Wat vindt u ervan en geef uw mening”.

Na afloop konden we een hele snelle inventarisatie maken van wat er leeft in Spijk m.b.t. nieuwe woningen. ZORG moet absoluut blijven in Spijk. Voor Tiny houses is nagenoeg geen belangstelling en witte huizen hoeft voor de Spijksters ook niet zo nodig. De komende week wordt alle informatie nauwkeurig onderzocht en gebundeld en gaan we bezien waar de meeste interesse ligt v.w.b. soort en type woning. Verder wordt er een uitgebreide enquête uitgerold onder de aspirant woningzoekenden om nog specifieker de woonwensen en wooneisen vast te stellen. Uiteindelijk zullen de woningzoekenden, met hulp van de gemeente, Rizoem en st Dorpsbelangen Spijk, zelf met elkaar moeten gaan bepalen hoe hun nieuwe woning eruit komt te zien.

Heb je de voorlichting gemist en wil je ook in aanmerking komen voor een nieuwe woning en inspraak hebben, geef je dan op bij Monique via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Alexander Wenker via telefoonnummer 0620499309. Hou verder de website en lokale bladen in de gaten voor meer info.

Wij hebben met plezier deze avond voor jullie georganiseerd. Hopelijk krijgt dit een snel vervolg. En met een grote mate van waarschijnlijkheid was dit de laatste grote bijeenkomst van Spijk in de oude Fiepko Coolmanschool. Kornelia bedankt voor jouw goede zorgen deze avond.

Met vriendelijke groet,
Mede namens alle organisatoren en medewerkers,
Nanco Nanninga
(voorzitter st Dorpsbelangen Spijk)

Dorpsagenda