Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging 2023 gaat niet door!!!

LET OP!!!

De algemene ledenvergadering van de oranjevereniging op 24 november 2023 gaat niet door i.v.m. ziekte!!!

 

Op vrijdag 24 november 2023 vind de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden om in het bestuur plaats te nemen! Lijkt het je leuk, of wil je eerst vrijblijvend eens langskomen? Ook dan ben je welkom tijdens de ledenvergadering!

Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging
Datum: 24-11-2023
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Spiekhoes

Agendapunten
1. Opening
2. Aftreden Angela Hoekstra
3. Financieel jaaroverzicht
4. Planning koningsdag 2024
5. Eventueel nieuwe leden benoemen
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

namens de Oranjevereniging
Sanne Dam

Dorpsagenda