Ontwikkelingen Eemshaven/Oostpolder: de trein blijft maar doordenderen

In de nieuwsbrief van Stichting Dorpsbelangen Spijk van april jl. is al iets genoemd over de (nieuwe) ontwikkelingen die plaatsvinden in de Eemshaven en de nabij gelegen Oostpolder. Samen met Dorpsbelangen Oudeschip hebben we een comité gevormd: Bewoners Belangen Eerst (BBE). BBE wil zaken coördineren en burgers een breed platform geven. En, zoals de naam aangeeft, de belangen van de burgers vooropstellen! Vanuit Spijk zitten John Hoving, Anne van Zwol en Ab Reitsma in dit comité. Vanuit Oudeschip: Etty Meijer, Jaap Kap en Renger Coolman.

Afgelopen donderdag heeft BBE in Oosteinde het podium gevraagd bij een informatieavond over de gebiedsontwikkeling Oostpolder. RTV Noord was hier ook bij aanwezig. Door op de volgende link te klikken, kan je hier een uitgebreide impressie van krijgen. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1013488/bezorgde-omwonenden-zetten-ede-staal-in-tegen-oprukkende-eemshaven-de-trein-dendert-door

Een tweede filmpje dat wij die avond gebruikt hebben, maar dat niet door RTV Noord is geplaatst, is te vinden op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/@BBEOostpolder. U kunt de video’s ook onderaan dit bericht bekijken.

Na afloop van onze presentatie over ons initiatief ontvingen we lovende worden van de gemeentelijke en provinciale bestuurders. Echter, later in het interview met de gedeputeerde Mirjam Wulfse, bleek dat de trein onverminderd doordendert. BBE zet zich in om een volwaardige gesprekpartner te worden waar Stad en Land niet omheen kunnen. Jullie zullen regelmatig van ons horen én zien. Mocht je met ons in contact willen komen, dan kan dat via het volgende emailadres: bbe.oostpolder@gmail.com

Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten en ons welzijn voorop stellen in plaats van de belangen van de industrie en het grote geld.

Namens Dorpsbelangen Spijk, het comité Bewoners Belangen Eerst (BBE),
Ab Reitsma

‘t Hoogeland 2023
*Een videoproductie van Bewoners Belangen Eerst (BBE)

*foto: Linda Scheltens, Tweehuizerweg Spijk 28 feb. 2023

Dorpsagenda