Dorpsbelangen nieuws februari 2023

NL doet
Het bestuur van het MFC en st. Dorpsbelangen Spijk slaan de handen ineen onder de vlag van NL doet. Op zaterdag 11 maart 2023 vanaf 08.30 uur willen we met een 10 tal vrijwilligers het terrein op en rond het MFC aanpakken en tevens de bijbehorende tuinen een opknapbeurt geven. En die vrijwilliger bent u, of ben jij.
Opgave bij Jan de Boer, 06-10166042 of actuaris@planet.nl

Dorpsagenda
Op 21 februari 2023 vindt in het MFC vanaf 19.30 uur het jaarlijks overleg plaats met de “bestuursleden” van de diverse verenigingen, clubs of instellingen. Hier worden data en overige wetenswaardigheden uitgewisseld om een dorpsagenda actueel te houden. Geen uitnodiging ontvangen? U bent als afgevaardigde natuurlijk van harte welkom. Opgave bij dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Woningen
Acantus is druk bezig om de woningen aan de Hoge Akkers gesloopt te krijgen. Een asbestonderzoek vindt nu plaats en een sloopvergunning is inmiddels ingediend. Acantus geeft aan op schema te liggen. Verder Is Acantus in gesprek met Marenland over af te stoten woningen aan de Kamp. Vanuit het bestuur volgen wij het nauwlettend.

Afgelopen week is er overleg geweest tussen de gemeente, bureau Rizoem, de architect en nog een aantal deskundigen over de invulling van locatie De Borgstee en Fiepko Coolman. Dit n.a.v. de wensen van de geïnteresseerde woningzoeker uit Spijk. Wij hopen dat de definitieve plannen binnenkort kunnen worden gepresenteerd en de nodige vervolgstappen kunnen worden genomen. Bij navraag bij de gemeente worden de plannen nu doorgerekend en men hoopt medio april meer duidelijkheid te geven.

De (krot) woning aan de Grote Dijkstraat is inmiddels gesloopt. De hekken zijn geruimd en de overlast van ongedierte is hiermee ook weggenomen. Ook hier wil de gemeente bezien wat met de kavel te gaan doen.

Als Spijk(sters) willen we graag de zorg behouden in het dorp. In overleg met de huisarts, de fysiopraktijk, de gemeente Eemsdelta en Dorpsbelangen wordt er nu een onderzoek gedaan naar een nieuwe centrale locatie. Ook de gemeente is er veel aan gelegen dat de Zorg in ons kerndorp behouden blijft.

Verlichting ‘t Loug
Inmiddels is de nieuwe verlichting in ‘t Loug geplaatst. Een meerderheid van stemmen binnen Spijk heeft deze keurige straatverlichting opgeleverd. Helaas moet het ondergrondse elektriciteitsnet nog wel worden vervangen als er weer voldoende opgeleid personeel bij Enexis werkt.

Waterstofleiding netwerk
Een afvaardiging van het bestuur heeft een voorlichting bijgewoond m.b.t. het tracé van het nieuw aan te leggen waterstofnetwerk van de Eemshaven naar Ommen. Meerdere dorpsbelangen of vertegenwoordigers van dorpen, waar de leiding langskomt, konden voors en tegens aangeven bij de initiatiefnemers van de Gasunie. De grondeigenaren worden allemaal afzonderlijk geïnformeerd en uitgenodigd voor hun inbreng. Mogelijk komt de nieuwe leiding bij het bestaande leidingnet van de huidige gasleidingen of mogelijk langs de N33. Er liggen ook nog wat andere voorstellen via de dijk en door het water. Gebruik van een bestaande gasleiding is geen optie. Wordt vervolgd.

Vorderingen Vogelkijkwand, Ommetje en aanpak Spieksterbos
Met financiële steun vanuit de gemeente is het mogelijk door te gaan met de drie projecten. Er zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de deskundigen en afspraken gemaakt met uitvoerders en betrokkenen. Er zullen de komende maanden diverse werkzaamheden gaan plaatsvinden op de drie locaties.

Bezoek dorpen wethouders en CdK
De dorpen wethouders Menninga en Ronde komen in maart Spijk bezoeken tijdens een bestuursvergadering van st. Dorpsbelangen Spijk. Uiteraard willen we de belangen van alle Spijksters zo goed en kwaad als kan bij hen onder de aandacht brengen. Wij rekenen op een constructief gesprek met beide heren. Ook de Commissaris van de Koning van onze provincie, René Paas, wil Spijk in maart bezoeken. Het MFC en de Dorpsvisie “Kiek op Spiek” staan hoog op zijn agenda en daarmee ook op onze agenda.

Dorpsvisie
Als bestuur hebben wij besloten een volgend punt uit de Dorpsvisie op te pakken. En wel onze “Ondernemers”. Immers zij zijn mede een bindende en belangrijke schakel in ons kerndorp Spijk. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest die een verschuiving in de ondernemerswereld teweeg heeft gebracht. Mochten er ideeën vanuit de ondernemerswereld zijn dan horen wij dat natuurlijk graag via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

De dorpsvisie nog even nalezen? De dorpsvisie nog even nalezen? Dat kan middels deze link

Thema’s & contactpersonen
Wonen: Nanco, Monique Kats
Groen & Recreëren: Hinnie & Monique Kats
Verkeer & Veiligheid: Hinnie & Nina

Oud en Nieuw
En dan nog een nabrander: “De gemeente Eemsdelta laat weten dat de oud- en nieuwjaarsviering op zich prima is verlopen in Spijk. Alleen het herstel van het wegdek op de kruising Hoofdweg Noord / Ubbenasingel en Grote Dijkstraat gaat een groot gat slaan in de begroting van de gemeente. Dit geld had ook voor mooie zinvolle projecten in Spijk besteed kunnen worden.” Als st. Dorpsbelangen kunnen we dat slechts beamen.

Feestweek, Jaarmarkt, Gastendag of Spieksterdag en tentfeestcommissie
Voor alle evenementen zijn inmiddels organisatoren gevonden en de commissies draaien op volle toeren om er een geslaagde week van te maken. Houd de website in de gaten voor meer info en het programma.

Donateur worden? Dat kan! Graag zelfs
Als bestuur van st. Dorpsbelangen Spijk behartigen wij de belangen van de Spijksters. Ons doel is om samen met de inwoners ons dorp leefbaar te houden. Leefbaar in de zin van, het dorp actief houden, het dorp gezond houden voor nu en in de toekomst, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat mensen hier kunnen en willen (blijven) wonen. Stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het dorp. Contacten leggen met andere verenigingen en samen zorgen voor reuring in het dorp.

Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het algemene e-mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd. Overweeg je om donateur te worden maar ben je er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier. Mocht je een wijziging door willen geven? Dit kan per e-mail of via je wijkcontactpersoon.

Jannie Pijper: Buitengebied
Hinnie Hofman: Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel,
Nina Mertens: Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
Vacant: Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Joke Arends: Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord
Aafke Dijkman: Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel
Nanco Nanninga: Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg, De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad

Spijkster vlaggen
De Spijkster vlaggen zijn te bestellen!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,-  Verkrijgbaar bij Jannie Pijper, Tweehuizerweg 5.Tel. 06-30064324. Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084  t.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga-voorzitter
Aafke Dijkman-secretaris (dorpsbelangenspijk@hotmail.nl)
Henk Pilon-penningmeester
Jannie Pijper-bestuurslid (ledenadministratie)
Vacant-bestuurslid
Hinnie Hofman-bestuurslid (sinterklaascommissie)
Nina Mertens-bestuurslid (ledenadministratie/ NL Doet / Schoon Spijk, dorpsbudget)
Joke Arends-bestuurslid (dorpsbudget)

Dorpsagenda