Sympany textielcontainer wordt verplaatst

Maandag 7 oktober wordt de Sympany textielcontainer verplaatst naar supermarkt Coop Buist. De container, welke nu nog aan de Hoofdweg Zuid staat, is hier al jaren een doorn in het oog. Aangezien de groenstrook, en de plek waar de container staat, aangepakt gaat worden, is het noodzakelijk de bak te verplaatsen. Op termijn zal er bij supermarkt Coop Buist overigens een ondergrondse textielcontainer geplaatst worden. Mocht de bak vol zijn, dan kunt u het nummer bellen dat vermeld staat op de container. Zet de zakken niet naast de container neer, we houden het dorp graag netjes. Bij voorbaat dank. U kunt uw kleding ook naar de kledingcontainer bij de benzinepomp aan het Tjariet brengen. Niet alles mag in de containers. Op de containers zelf staat wat erin gedeponeerd mag worden.

Foto’s: enkele Sympany momenten van de afgelopen jaren en de container bij de benzinepomp.

Namens “Groen Spijk”
Linda Scheltens

Dorpsagenda