Verslag rondleiding afvalverwerkingsbedrijf Omrin

Beste lezers,

Jan Pijper en ondergetekende zijn, dit n.a.v. een oproep van de gemeente Eemsdelta in de Eemsbode, op maandag 8 mei naar afvalverwerker Omrin in Heerenveen geweest. Dit samen met ongeveer 20 andere geïnteresseerden uit de gemeente. Waarom? Omdat we wel wilden weten hoe ons huisvuil wordt verwerkt. Dit is een verhaal met veel weetjes en nice to know dingetjes.. Zoals u weet is Omrin (Omrin betekent kringloop in het Fries) het bedrijf dat wekelijks onze grijze en groene afvalcontainer leegt. Dat legen van de grijze container gebeurt in Heerenveen en daar wordt al ons huisvuil nagescheiden. Want als het goed is scheiden we thuis al zoveel mogelijk voor op het gebied van verpakkingsglas, papier, klein chemisch afval, textiel, apparaten, metaal, groen en restafval wat op de milieustraat kan worden ingeleverd. Zeker met de invoering van Diftar dit jaar, waarin het legen per kilo en het aanbieden van de grijze container moet worden betaald, is het zaak voor u en uw portemonnee om goed te scheiden.

Voor we vertrokken uit Delfzijl werd er door Oebele Elverdink en Peter Bouman een korte presentatie gehouden namens de gemeente Eemsdelta. Onze gemeente is een van de 35 aandeelhouders van Omrin. Er konden vragen worden gesteld. Twee vragen die ons bij bleven zijn: Er zijn, ook in Spijk, inwoners die de lege en volle grijze container zelf wegen en soms een afwijking van 3 of 4 kg waarnemen t.o.v. Omrin. De weeginstallatie is geijkt. Grote afwijkingen kunt u melden bij de gemeente. Op kleine verschillen volgt geen onderzoek. Deze verschillen kunnen ook ontstaan door foute wegen van de melder.

Zwerfvuilruimers stoppen mogelijk met het ruimen van zwerfvuil, om te voorkomen dat hun eigen grijze container zwaarder wordt belast. Dit is niet nodig, omdat de gemeente met deze ruimers een afspraak kan en wil maken om dit soort afval bij hen thuis af te halen, zonder kosten voor de ruimers. Je kan jezelf aanmelden als zwerfvuilraper en dan wordt het afval gratis opgehaald aan huis. Aanmelden kan via: afvalscheiden@eemsdelta.nl.

Op locatie in Heerenveen kregen we een keurige presentatie van 20 minuten en vervolgens een rondleiding over het terrein. Schrik niet, het terrein heeft een oppervlakte van 45 hectare, ofwel 90 voetbalvelden groot. De stappenteller gaf na afloop bijna 5 kilometer aan. Uit de presentatie van Omrin bleek dat er inmiddels over de eerste 10 weken 24,5 % minder huishoudelijk afval wordt aangeboden in de grijze container en 23,2 % meer gft in de groene container. Het kwam me wel bekend voor, geen gras en geen snoeiafval meer in de grijze. Wat is het doel van het scheiden: Circulaire (afval) ketens bouwen voor het welzijn van volgende generaties. Het blijkt dat de 35 gemeenten gezamenlijk per dag 800.000 kilo afval aanbieden en er wordt 750.000 kilo per dag verwerkt. Een snelle rekenaar ziet dat er dan 50 ton per dag niet wordt verwerkt. Dat klopt dan ook weer niet want Omrin werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week en op zaterdag en zondag wordt er geen huisvuil opgehaald. Het verwerkingstarief is in 13 jaar gedaald van 112 euro per ton naar nu anno 2023 van 59 euro per ton. Dit komt doordat er steeds beter en efficiënter wordt gescheiden en ge- en verwerkt.

Omrin scheidt het afval in 6 verschillende stromen: blik en metaal, kunststof verpakkingsafval, melk- en sappakken, vergistbaar materiaal, zand/ grind en glas. In een van de hallen stond een grote kuubs kist opgesteld waar regelmatig een pan in werd gekieperd. Verbaas je niet, de kratten moeten voortdurend worden verwisseld. Het schijnt dat een pan metaal is en dus geen restafval.

Omrin heeft een eigen vergistings- en gasinstallatie. Onder andere luiers worden gerecycled, waarbij het vrijgekomen organisch materiaal (luierafval poep en pis) wordt vergist. En uiteindelijk wordt er groen gas van gemaakt waarop o.a. eigen auto’s op rijden, maar ook 11 miljoen kubieke meters in het gasnet worden gepompt waar Heerenveen op kan koken en verwarmen. Voor Groningen en Sappemeer staan nu ook vergistingsinstallaties gepland.

Al met al een erg leerzame middag en we werden ons nog bewuster van het scheiden van ons huisvuil. Nog niet besproken in dit verhaal, maar het stinkt er behoorlijk en dat merkten we ook op de terugreis in de bus. Of niet Jan. De gemeente heeft nog een dag in petto voor liefhebbers op woensdag 24 mei, u kunt zich hiervoor t/m 22 mei aanmelden, vol = vol. En er is een open dag bij Omrin op zaterdag 3 juni.

Wil je meer weten over ons afval en de gemeente Eemsdelta? Via https://www.eemsdelta.nl/afval krijg je op veel vragen een passend antwoord. En de gemeente heeft ook nog twee afvalcoaches in dienst die u kunnen helpen.

met een groene en duurzame groet,

Jan Pijper en Nanco Nanninga

Meer info over Omrin, klik hier

Dorpsagenda