Dorpsbelangen nieuws oktober 2022

Verkeersveiligheid Spijk
In de maand juli van dit jaar is er met een aantal dorpsgenoten per fiets een rondgang door het dorp geweest. Samen met een verkeersdeskundige en de gebiedsregisseur vanuit de gemeente zijn een heleboel verkeersonveilige situaties bekeken. Er zijn inmiddels een aantal acties voortvloeiend uit deze schouw gerealiseerd. Aan de Nesweg is een waarschuwingsbord ‘spelende kinderen’ geplaatst om duidelijker aan te geven dat dit een route naar school betreft. Aan de Willem de Mérodelaan ter hoogte van de Kluft is een waarschuwingsbord geplaatst ‘let op rechts heeft voorrang’ en bij de groenstrook Havenweg is het bord ‘doorgaand verkeer’ weer geplaatst. We houden een vinger aan de pols en zullen u regelmatig op de hoogte houden van de verdere vorderingen. Treft u een acuut onveilige situatie aan dan kunt u dit melden via https://www.eemsdelta.nl/iets-melden

Feestweek 2023
Noteer alvast in uw agenda!
De feestweek in 2023 zal starten met de jaarmarkt op zaterdag 3 juni en afsluiten met de Spijksterdag op zaterdag 10 juni.

Nieuwbouwplannen Spijk
In september hebben wij onze 2e en laatste schetssessie gehad met de geïnteresseerden voor de locatie de Borgstee en Fiepko Coolman. Met alle ideeën die tijdens deze sessies besproken zijn, zijn de experts terug naar de tekentafel gegaan om alles verder uit te werken. Zodra zij hiermee klaar zijn zal er een nieuwe avond georganiseerd worden waarbij het één en ander gepresenteerd zal worden.

Dorpsagenda overleg
In september hebben wij weer met diverse verenigingen/clubjes bij elkaar gezeten om o.a. onze agenda’s met elkaar door te nemen. Tijdens deze avond hebben wij vernomen dat iedereen het erg fijn vindt om af en toe bij elkaar te zitten en van gedachten te wisselen. Het invullen van bestuursfuncties blijft lastig en daarom willen we graag elkaar in de toekomst meer om hulp gaan vragen. We kunnen elkaar goed ondersteunen bij het ontbreken van b.v. een notulist, of willen graag bij een activiteit elkaars spullen lenen. Samen kunnen we meer dan alleen! Er is afgesproken om begin januari weer bij elkaar te komen om ideeën verder uit te werken

Dorpentafel
Vanaf 2023 zullen wij weer frequent ervaringen gaan uitwisselen met onze buurdorpen. Jaren geleden werd dit ook al gedaan. Een avond waarbij besturen van diverse dorpen samen komen en van gedachten wisselen. Onder leiding van onze gebiedsregisseur Edwin Broekman zal dit in 2023 weer opgestart worden.

AED trainingen
Voor de liefhebbers zullen er weer AED trainingen gegeven worden. Organisatie is in handen van de gemeente Eemsdelta. Binnenkort zal Edwin Broekman onze gebiedsregisseur een oproep op www.spijk.net plaatsen.

Grote Dijkstraat 43
Het heeft erg lang geduurd, maar mede door veel aandringen van st Dorpsbelangen Spijk, is er uiteindelijk een doorbraak met dit langdurig obstakel in het dorp. Er is inmiddels een sloopvergunning afgegeven en het terrein zal dan bouwrijp worden gemaakt.

Lichtmasten ‘t Loug
In week 36/37 zouden eindelijk, na alweer een uitstel, de nieuwe lichtmasten geplaatst worden. Helaas is er weer een kink in de kabel gekomen. De gemeente heeft inmiddels zelf een bericht geplaatst op www.spijk.net met meer informatie over de nieuwe ontwikkelingen.

Hoofdweg Noord
Ook is er afgelopen week een gesprek gevoerd met bewoners van Hoofdweg-Noord, gemeente Eemsdelta, de gebiedsregisseur en een afvaardiging van st Dorpsbelangen Spijk. En ook hier worden we als Spijk weer teleurgesteld door de gemeente. De werkzaamheden met de duikerbrug en andere werkzaamheden zullen niet eerder plaats gaan vinden dan najaar 2023. De gemeente gaat ook hierover een bericht op www.spijk.net plaatsen.

Amaryllisactie
Op zaterdag 10 december zullen wij langs de deuren gaan om Amaryllisbollen te verkopen.
Leuk om weg te geven tijdens de feestdagen! Meer hierover volgt nog.

Sinterklaasintocht
De intocht zal georganiseerd worden op zaterdag 26 november.
Een bericht vanuit de commissie volgt binnenkort.

Donateursgeld
Binnenkort komen wij weer het donateursgeld bij u ophalen. Mocht u ons gemachtigd hebben om het bedrag te incasseren, dan hoeft u niets te doen.

Donateur worden? Dat kan al vanaf €7,50 per jaar!
Spijk is een kerndorp! Een dorp met nog vele voorzieningen zoals een huisarts, kindcentrum, supermarkt etc, Deze voorzieningen zorgen o.a. voor een leefbaar dorp. Een dorp waar jong en oud nog graag wil (blijven) wonen. Dorpsbelangen wil dit graag in stand houden maar heeft daarvoor wel uw steun nodig. Word dus ook donateur en steun ons! Dit kan al vanaf €7,50 per jaar.

Naast het organiseren van het sinterklaasfeest of de jaarlijkse feestweek houden wij ons ook bezig met onze dorpsvisie. Hierin komen onderwerpen zoals verkeersveiligheid, wonen, groen en recreëren aan bod. Hiervoor vergaderen wij met regelmaat met diverse ambtenaren, instanties, andere vrijwilligers etc.

Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het algemeen mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd. Mocht je een wijziging door willen geven? Dit kan per mail of via je wijkcontactpersoon.

Jannie Pijper: Buitengebied
Hinnie Hofman: Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel,
Nina Mertens: Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
Vacant: Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Vacant: Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord
Vacant: Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel
Nanco Nanninga: Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg, De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad

Spijkster vlaggen
De Spijkster vlaggen zijn te bestellen!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Cor Bouma. Tuinbouwweg 9
Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuurswijzigingen
Gea Reitsema heeft in de zomer aangegeven haar bestuursfunctie niet langer te kunnen uitoefenen i.v.m. een nieuwe functie. Na haar termijn van 4 jaar te hebben voldaan stopt Monique Kats als secretaris van Stichting Dorpsbelangen Spijk. Zij blijft buiten het bestuur om nog wel actief in de werkgroep Wonen en bij diverse andere activiteiten. En deze week heeft helaas ook Cor Bouma besloten om zijn functie neer te leggen als bestuurslid. Cor gaf aan zich vaak niet te kunnen verenigingen met het gevoerde overheidsbeleid.

Nawoord voorzitter st Dorpsbelangen Spijk
Als voorzitter van st. Dorpsbelangen Spijk en mede namens de overige bestuursleden wil ik Gea, Monique en Cor bedanken voor hun grote inzet voor Spijk. Mede door hun inzet zijn er inmiddels heel wat projecten gerealiseerd en of in gang gezet, wat de leefbaarheid van Spijk ten goede komt of gaat komen. Hun positieve aanwezigheid en inbreng hebben het mogelijk gemaakt om diverse zaken in Spijk te regelen voor de inwoners en omwonenden van Spijk.

U begrijpt dat het huidige bestuur nu een te smalle basis kent om op deze wijze door te gaan. Wij gaan ons komende week beraden hoe het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk te vullen met nieuwe bestuurders. De afgelopen maanden zijn we al actief op zoek geweest naar betrokken inwoners die deel uit zouden willen maken van het huidige bestuur. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in nieuwe bestuursleden. WIE? We hopen in een afzonderlijk bericht hierop terug te komen.

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga- voorzitter
Vacant-secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon- penningmeester
Jannie Pijper- bestuurslid (ledenadministratie)
Vacant- bestuurslid
Vacant- bestuurslid (dorpsbudgetcommissie)
Hinnie Hofman- bestuurslid (notulist / sinterklaascommissie)
Nina Mertens- bestuurslid (mailbeheer) dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Dorpsagenda