Onderzoek naar participatie in Eemsdelta

Onderzoek naar participatie in Eemsdelta
In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen tot nu toe verlopen. Er is een tijdelijke Commissie Participatie gestart, een samenwerkingsverband tussen een aantal inwoners en de gemeente Eemsdelta. Zij geven richting aan nieuw beleid voor dit onderwerp. De stem van inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente is belangrijk om te weten, voordat er nieuw beleid wordt gemaakt. Hiervoor is een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden de vragenlijst invullen.

De digitale vragenlijst is in te vullen via eemsdelta.nl.

Bekijk hier het animatiefilmpje dat we gemaakt hebben over de vragenlijst: https://youtu.be/SOW-BMZ9UlY

Doel van de vragenlijst
De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en ondernemers actief zijn in de omgeving en of de gemeente iets doet met hun bijdrage. Worden hun ideeën opgepakt? Verloopt de samenwerking soepel? En zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst hier een beter beeld van krijgen. En daar willen we mee bezig!

Commissie Participatie
De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een participatieverordening te maken. Het college geeft op dit moment uitvoering aan deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan is één ook ondernemer in onze gemeente.

Hulp bij het invullen van de vragenlijst
Inwoners en ondernemers die graag hulp willen bij het invullen, kunnen hiervoor terecht bij de gebiedsregisseurs.
Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur. Voor Spijk is dit Edwin Broekman (gebiedsregisseur voor de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en Uitwierde). Te bereiken via 0655477082 (woensdagmiddag afwezig)

Kijk voor meer informatie op eemsdelta.nl.

Gemeente Eemsdelta

Dorpsagenda