Huisartsenacties (praktijk J. Cijsouw)

Van onszelf willen wij dat we de persoonlijke, vertrouwde huisartsen-TEAM-zorg (en in ons geval ook apotheekzorg) kunnen blijven geven, met aandacht en tijd voor uw voorgeschiedenis, omstandigheden, [on]mogelijkheden en wensen. Realiseert u zich dat wij hier veel tijd, geld en moeite in investeren, meer dan vanzelfsprekend?

Van ‘DE ZORGGEBRUIKER’ vragen we ‘gepaste’ zorgvraag en -gebruik (niet: ‘alles wat kan moet ik nu, onmiddellijk, 7x24uur; bovendien kan de huisarts doorgaans geen financiële, maatschappelijke, politieke (gevolg) problemen oplossen, zoals o.a. de wachtlijsten voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en ggz). Ook verwachten wij dat de zorggebruiker zich eerst verdiept in wat hij/ zij zelf aan zijn/ haar probleem kan doen [www.thuisarts.nl en www.apotheek.nl zijn hierin zeer behulpzaam]. Ook dat u verantwoordelijkheid en actie onderneemt op leefstijl en voorgestelde adviezen, behandeling en controles van het huisartsenteam.

* Overigens merken wij hier lokaal, in onze praktijk, dat u gepast gebruik maakt van onze voorziening en inzet en deze waardeert en ook: dat velen van u zich inzetten voor hun ‘naasten’! Dank daarvoor! Dat geeft motivatie en plezier!

Van de overheid en van de zorgverzekeraars willen wij dat zij de gevolgen van eenzijdig opgelegd beleid, onvoldoende bezonnen bezuinigingen en het afschuiven van ‘zorginfarcten’, oneigenlijke administratieve en juridische lasten naar de huisarts (en ook thuiszorg, apotheken en andere zorgverleners) terugnemen en zelf (weer) uitvoeren, c.q. herzien tot het strikt noodzakelijke.
Daarvoor is tijdig overleg in plaats van door hun opgelegde opdrachten, gemeende contacten in plaats van wurgende contracten en een adequate vergoeding voor de echt onvermijdelijke administratie noodzakelijk, zodat daardoor weer zorg bekostigd kan worden.

Van de rechtspraak [civiel en medisch] en inspectie verwachten wij, net als van de huisarts, het meenemen van de context in beoordeling en handhaving in plaats van zorgverlenerschap ontmoedigend schrikbewind.

De zorg is geen markt, niet gratis en onuitputtelijk. Regeren en verzekeren is niet bezuinigen, afschuiven en professionals uitputten.

Gezondheid en ziekte impliceren verantwoordelijkheid en actie van ons allemaal.

Dorpsagenda