Hoofdweg Noord is top

Met de feestweek in het vooruitzicht en daarbij het verzoek van Dorpsbelangen Spijk om de straat te versieren werden direct plannen gesmeed in de straat om hieraan gevolg te geven. Met nog meer deelnemers dan met kerst werd met de voorbereiding begonnen. Het onderwerp was gauw bedacht en het is deze keer ZWANEN geworden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de zwanen die in het Spijksterriet zwommen. Er is getekend en daaruit is een hele mooie mal ontstaan. Gesponsord door timmerbedrijf Jan Boss BV uit Wirdum, die momenteel aan het werk is aan de Hoofdweg Noord, de deelnemende bewoners die een klein bedrag hebben bijgedragen en andere bijdragen, konden we starten met de bouw van onze zwanen in zwarte en witte uitvoering. Vele avonden is hard gewerkt met zagen, schuren, verven, metaal buigen en lassen. Zaterdagavond werd alles geplaatst. Echt gezellig om dit met elkaar te doen. Het brengt de mensen dichter bij elkaar en doet iets met de onderlinge binding.

Namens de straat,
Thomas Pastoor

Dorpsagenda