Dorpsbelangen nieuws februari 2022

Dorpsvisie Spijk
Op 15 februari heeft woningbouwvereniging Acantus hun sloop- en nieuwbouwplannen voor Hoge Akkers gedeeld met de bewoners. Onze voorzitter was hier ook bij aanwezig. Het streven is om eind 2023 twaalf nieuwe woningen op te leveren. Acantus zal zelf een stuk op spijk.net plaatsen m.b.t. hun plannen.

Op 1 februari hebben we een overleg gehad met de gemeente over gebiedsgericht werken. Door meer de samenwerking aan te gaan met dorpsbestuurders wil de gemeente in kaart brengen waar vraag naar is, en kijken hoe dit dan zo efficiënt en doelgericht mogelijk opgepakt kan worden. Het gebiedsagenda-overleg moet hierop toezien.

Op 1 februari was ook de digitale woonvisie-presentatie vanuit de gemeente Eemsdelta. Voor Spijk ziet het er goed uit. Buiten nieuwe woningen op de locatie Borgstee en vrije kavels op locatie Fiepko Coolman zijn er ook mogelijkheden voor extra woningen (inbreiding) en op termijn uitbreiding in Spijk. In februari zal de werkgroep Wonen samenkomen om hier verder mee aan de slag te gaan. De gemeente schuift met twee experts aan om de mogelijkheden door te nemen.

Woensdag 2 maart zal de werkgroep Recreëren en Groen weer afspreken om samen te komen. Zin om ook te komen om samen ideeën uit te wisselen en hiermee aan de slag te gaan? Stuur dan een mail naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl dan zetten we je op de lijst.

De dorpsvisie nog even nalezen? Dat kan middels de volgende link: dorpsvisie

Thema’s & contactpersonen
Wonen: Nanco, Monique en Cor
Groen & Recreëren: Hinnie & Monique
Verkeer & Veiligheid: Hinnie & Nina

Lange Termijn
Soms delen wij informatie met u, maar blijkt achteraf dat de daadwerkelijke actie achterwege blijft. Enkele voorbeelden, straatverlichting ’t Loug, schoonmaak tunnels en rotte kies van Spijk. Net als u betreuren wij het ook dat niet alles even snel afgehandeld / aangepakt wordt als wij zouden willen. Ondanks dat op deze, en wellicht nog wel meer punten wij niet altijd meteen een antwoord hebben, weet dat deze punten zeker ook onze aandacht hebben, en wij u blijven informeren als er nieuws is. Voor wat betreft de straatverlichting ’t Loug staat dit gepland in de maand februari / maart. Ook st Dorpsbelangen Spijk is afhankelijk van medewerking van derden.

Dorpsagendaoverleg
Na ons overleg in oktober zijn we op woensdag 16 februari weer samengekomen om de agenda’s voor 2022 weer op elkaar af te stemmen. Het was een fijne avond waarin we elkaar weer konden bijpraten en ideeën konden uitwisselen. Nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan en dat schept een mooie band tussen diverse clubs. Want uiteindelijk hebben we allen één ding gemeen, we willen ons dorp leefbaar houden, voor jong en oud, gelovigen en ongelovigen, voor inwoners die hier geboren zijn, maar ook voor nieuwe inwoners!

Jaarmarktcommissie leden gezocht!
Voor 2022 zijn wij weer positief gestemd om op 28 mei een jaarmarkt te organiseren. We zouden graag weer een divers aanbod willen presenteren, en kunnen hiervoor wel hulp gebruiken. Vind jij het leuk om op zoek te gaan naar leuke kramen en ons hierin te ondersteunen, neem dan contact met ons op. Je kan je aanmelden via spijksterjaarmarkt@gmail.com
Persoonlijk mag natuurlijk ook! Organisatie: Marcel de Haan, Ellen Pijper, Monique Kats

NL-doet
Acantus wil graag samen met de gemeente en st Dorpsbelangen meewerken aan het onderhoud van en schoonmaken van bepaalde gebieden in Spijk. Samen met huurders en bewoners van Acantus percelen. Ook willen zij aandacht besteden aan de wijde omgeving daarvan. Verder staat kennismaken en er een gezellige dag van maken hoog in het vaandel. Acantus zal zelf nog een stuk op spijk.net plaatsen.

Donateur worden? Dat kan!
Als Dorpsbelangen behartigen wij de belangen van de Spijksters. Ons doel is om samen met de inwoners ons dorp leefbaar te houden. Leefbaar in de zin van, het dorp actief houden, het dorp gezond houden voor nu en in de toekomst, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat mensen hier kunnen en willen (blijven) wonen. Stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het dorp. Contacten leggen met andere verenigingen en samen zorgen voor reuring in het dorp.
Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het algemene mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd.
Overweeg je om donateur te worden maar ben je er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier. Mocht je een wijziging door willen geven? Dit kan per mail of via je wijkcontactpersoon.

Jannie Pijper: Buitengebied
Hinnie Hofman: Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel
Nina Mertens: Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
Monique Kats: Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Cor Bouma: Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord, Tjariet
Gea Reitsema: Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel
Nanco Nanninga: Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg, De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad

Spijkster vlaggen
De Spijkster vlaggen zijn te bestellen!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Monique, Tuinbouwweg 2a. Tel. 0625454159.
Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084
T.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga voorzitter
Monique Kats secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon penningmeester
Jannie Pijper bestuurslid (ledenadministratie)
Gea Reitsema bestuurslid (ledenadministratie / dorpsbudgetcommissie/Spieksters veur Elkoar)
Cor Bouma bestuurslid (dorpsbudgetcommissie)
Hinnie Hofman bestuurslid (sinterklaascommissie)
Nina Mertens bestuurslid (NL Doet / Schoon Spijk)

Dorpsagenda