Nieuwsbrief ijsvereniging De IJssport 2021

Nieuwsbrief ijsvereniging “ De IJssport ” december 2021

Via deze weg willen wij als ijsvereniging onze leden informeren over het afgelopen jaar.

Inmiddels is het jaar 2021 bijna voorbij en zijn wij helaas wederom genoodzaakt om onze algemene ledenvergadering niet door te laten gaan vanwege alle beperkingen die opgelegd zijn door de regering. Wel willen wij u mededelen dat alle bestuurlijke verplichtingen zoals kascontrole en bestuurlijke verkiezing wel doorgang hebben gevonden en dat de contributie via automatische incasso voor het jaar 2021/2022 reeds is geïncasseerd.

Inmiddels hebben wij half november de ijsbaan, weer vol gepompt voor “ hopelijk “ een mooi schaatsseizoen. De lange termijn voorspellingen zijn misschien goed gestemd, maar het blijft altijd afwachten of een strenge vorstperiode door zal zetten. Wanneer er toch geschaatst kan worden, zullen wij ons aan de dan geldende regels  houden die door de overheid worden gesteld vanwege het Covid-virus. Hier kunnen wij dus niet op vooruitlopen als bestuur. Wij hopen er het beste van te kunnen maken tegen die tijd.

Het jaar 2021 was voor ons als vereniging ook aanpassen. Vergaderen kon maar beperkt en iets organiseren was lastig. Gelukkig heeft kinderspeelweek geen hinder gehad en kon deze weer dankbaar gebruik maken van het terrein en kantine. Het onderhouden van het terrein, kantine en de beweegtuin ging natuurlijk gewoon door. Wederom lag de baan er keurig bij het afgelopen jaar, dit door de inzet van onze vrijwilligers en bestuursleden

Op dit moment is het op individuele basis toegestaan om gebruik te maken van de beweegtuin. Hier brandt vanaf zonsondergang tot 21:00 uur de verlichting. Lekker bewegen in de buitenlucht blijft altijd gezond!

Het bestuur ziet er anno 2021 als volgt uit;

  • Danny Postma voorzitter
  • Gert-Jan Meijer secretaris
  • Trisha Berends penningmeester
  • Klaas Heuker
  • Mariël Krijgsveld
  • Henk Smalbil
  • Anneke Lubbers

Het mail adres voor correspondentie: IJsverenigingdeIJssport@hotmail.com
Gert-Jan Meijer ( secretaris ijsvereniging De IJssport ) namens
Het bestuur IJsvereniging De IJssport

Dorpsagenda