Nieuwe verlichting ijsbaan en beweegtuin gerealiseerd

Nieuwe verlichting ijsbaan en beweegtuin gerealiseerd

Een wens van het bestuur van de IJsvereniging en de activiteitencommissie Beweegtuin is in vervulling gegaan. Het verduurzamen van de bestaande verlichting op de ijsbaan en het verlichten van de beweegtuin!

Door medewerking van de firma Spie en vrijwilligers uit het bestuur kon men, na lang wachten, eindelijk starten met het vervangen en plaatsen van nieuwe verlichting. De masten in de ijsbaan waren na ruim 30 jaar aan vervanging toe, de oude lampen waren in zeer slechte staat en niet energiezuinig. Gelukkig konden wij dit nog net realiseren voor alle regenval en binnen een week kon de firma Spie op vrijdag 25 september de oude masten verwijderen, nieuwe masten met ledverlichting plaatsen en bij de beweegtuin twee nieuwe masten met ledverlichting plaatsen.

Wij hebben nu op de ijsbaan geweldig mooi licht, waar in de toekomst op meerdere manieren gebruik van kan worden gemaakt. Naast het eventuele schaatsen kan over de zomermaanden op diverse manieren gebruik worden gemaakt van het terrein. Met een modern woord, het terrein is ‘multifunctioneel’, mede doordat het terrein prima wordt onderhouden door de IJsvereniging.

De beweegtuin wordt nu ook duurzaam verlicht. In eigen beheer is een kabel aangelegd vanaf de beweegtuin naar een lichtpunt bij de kantine. Met dank aan vrijwilligers die het graafwerk op zich namen. Er wordt nog een timer geplaatst voor de verlichting, zodat vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur de verlichting elke avond achter het gebouw en bij de beweegtuin brandt. Wel zo veilig wanneer men gebruik maakt van de beweegtuin. Zolang de timer nog niet is geplaatst brandt de verlichting op donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur. Iedereen kan gratis gebruik maken van de beweegtuin!

De vervanging van de masten, het verduurzamen van de verlichting en het aanbrengen van de verlichting is mogelijk gemaakt door subsidie van het loket leefbaarheid van de NAM, Provincie en de Gemeente Delfzijl.

Spijk is in beweging, beweeg mee voor je eigen gezondheid en blijf fit.

Bestuur IJsvereniging en activiteitencommissie Beweegtuin

Dorpsagenda