Koop en verkoop boeken voor Open Hof

Steun stichting de Open Hof
Koop een boek voor € 1,00 (of meer)
Waar? Oprit Luingahof
Wanneer? Alle dagen

Het gaat goed met de boekenverkoop!
Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor beschikbaar wilt stellen, dan kunt u deze brengen bij De Luingahof en Renny of bij de kerk. In Spijk kunt u uw boeken brengen bij Jannie Pijper Tweehuizerweg 5 of bij Marleen Kooistra Hoofdweg Zuid 13. Deze brengen de ingeleverde boeken dan naar de Luingahof.

Open Hof een veilige plek!
De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn. Zie https://openhof.org

Dit is een gezamenlijk project van de
Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

Marleen Kooistra

Dorpsagenda