Neut’n Schait’n in Spiek

Na een paar jaar van afwezigheid willen wij het NEUT’N SCHAIT’N weer nieuw leven inblazen.

Namens de jeugdraad nodigen wij u van harte uit. We maken er een gezellige middag van voor jong en oud!!! Er zijn warme en koude hapjes en iedereen krijgt 1 consumptie. Op zondagmiddag 9 april is iedereen welkom vanaf 17.00 uur in het MFC aan de Nesweg.

De opbrengst gaat naar ons project: World Vision. Volwassen € 5,00 en kinderen t/m groep 8 € 3,00

Tip voor het spel, we spelen met € 0.05 eurocent, neem een zakje met deze muntjes mee.
Opgave vóór 1 april bij:

  • Marleen Kooistra Hoofdweg Zuid 13 tel: 592116
  • Brenda Heun Havenweg 18 tel: 591360

Mocht het vervoer een probleem opleveren bel dan gerust en dan halen wij u op.

Marleen Kooistra