Spijk opnieuw in de prijzen

Drie initiatieven hebben vanuit het provinciale programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL) een opdracht gekregen ter waarde van € 25.000 om hun project uit te voeren. Eén daarvan is het project Kerkeiland dat werd ingediend door Dorpsbelangen Spijk samen met Stichting Oude Groninger Kerken, Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp en bewonersinitiatief Groen Spijk. Een mooie opsteker voor ons dorp, dat daarmee nog aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers. Al eerder viel een Spijkster project op deze manier in de prijzen. Dat project aan de Havenweg nadert inmiddels zijn voltooiïng.

Gedeputeerden en juryleden Henk Staghouwer en Mirjam Wulfse maakten de winnaars bekend tijdens een digitale bijeenkomst op 18 juni:

Kerkeiland Spijk
De omgeving van de kerk in Spijk krijgt momenteel een grote opknapbeurt. Dorpsbelangen Spijk wil het kerkeiland terugbrengen in de originele staat en beter zichtbaar maken. Er komt een brug over de kerkgracht om de toegang te verbeteren, meer zitplekken rondom de kerk en vakken met planten die vroeger rondom de kerk groeiden. Kunstwerken en grafzerken worden beter in het zicht gebracht. De jury noemt het project een ‘mooie toevoeging aan het dorpsbeeld en echte plus op de werkzaamheden die al uitgevoerd worden aan de kerk zelf.’

Den Horn Zoemt
Dorpsbelangen Den Horn gaat diverse bloemenstroken aanleggen langs fietspaden, weilanden en akkers. De initiatiefnemers willen 10.000 m2 grond bewerken en inzaaien en zo een bloemrijk visitekaartje in het landschap achterlaten. Ze gebruiken zoveel mogelijk zadenmengsels uit de streek, ter bevordering van de leefbaarheid en biodiversiteit. De jury roemde het project om de ‘mooie samenkomst van veiligheid, biodiversiteit en recreatie’.

Dorpshuis Eisseshof
Initiatiefnemers in Niehove krijgen ondersteuning bij het onderhoud en de herinrichting van de tuin van Eisseshof in Niehove, dat dienst doet als restaurant, dorpshuis en cultureel centrum. De tuin wordt ingericht als stinzentuin, vergelijkbaar met tuinen van grote boerderijen en borgen in de buurt. Verder worden nieuwe hagen geplant en krijgt het toegangspad authentieke klinkerbestrating. De jury is noemt Eisseshof een ‘sympathiek dorpsproject op een prachtige locatie. Het project bevordert de toegankelijkheid en zichtbaarheid.’

Jury
De vakjury bestond naast de gedeputeerden Henk Staghouwer en Mirjam Wulfse uit Cecile van der Tweel (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Theo Spek (RUG). De publieksjury werd gevormd door vertegenwoordigers van gemeenten en stakeholders en oud-winnaars van de ERL-pitches.

Budget
De drie projecten dragen bij aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed en het landschap in Groningen. Met de opdracht vanuit het programma ERL kunnen de initiatiefnemers aan de slag en kan de provincie tegelijkertijd concrete ervaring opdoen met dit soort projecten. De financiering van de zesde pitchronde kwam van de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Bron: Provincie Groningen

Klik hier voor de deelname aan de pitch (filmpje)

*foto LBG

Dorpsagenda