Collecte Hartstichting Spijk

De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 11 tot en met 17 april 2021 in Spijk

Dit jaar hebben we besloten om in de dorpen Holwierde, Krewerd, Godlinze, Spijk, Losdorp en Bierum op een andere manier te collecteren dan u van ons gewend bent. Er komt i.v.m. de corona geen collectant bij u aan de deur maar we hopen dat u via onderstaande mogelijkheden wel een donatie wilt doen.

De QR-code, de gever kan heel eenvoudig eenmalig geld overmaken met de smartphone door de iDEAL QR-code op de folder te scannen. Het is ook mogelijk om te doneren op hartstichting.nl én in de Hartstichting online collectebus. Iedereen kan een online collecte starten op hartstichting.nl/collecteeronline en zijn of haar familie en vrienden om een gift vragen. In de online collectebus is zichtbaar hoeveel de collectant al heeft ingezameld. Maar via eigen bankoverschrijving kan natuurlijk ook nog steeds.  NL88 ABNA 0573 200 300

Een gezond hart is niet vanzelfsprekend
Normaal gaan collectanten langs de deuren om geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. We hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Met het oog op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten, met name het hartfalen is erg in opkomst, is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Een hart waarmee je alles uit het leven haalt, dat je kracht geeft om te groeien, te leven en lief te hebben.

Oplossingen
De Hartstichting werkt aan drie doelen: voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een noodsituatie en betere behandelingen. Binnen deze doelen werken we aan verschillende oplossingen. Zo werken wij bijvoorbeeld aan een eenvoudige bloedtest waarmee je erfelijke factoren kunt achterhalen en hartproblemen kunt voorkomen. En we onderzoeken welke signalen er vooraf gaan aan hart- of herseninfarcten. Zodat infarcten op tijd ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer over onze doelen en oplossingen op hartstichting.nl.

Over de Hartstichting
De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.

Namens de Hartstichting
Gerda Oudman

Dorpsagenda