Focusgroepdiscussie rond monumenten aardbevingsgebied

Voor mijn afstudeeronderzoek (Faculteit voor Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) naar economisch herbestemmen van Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied, ben ik op zoek naar deelnemers voor een groepsdiscussie. In het kader van het behoud van Rijksmonumenten is het voor mijn onderzoek erg belangrijk om erachter te komen hoe u als bewoners naar Rijksmonumenten in uw eigen omgeving kijkt en welke economische voorzieningen u in uw dorp mist. Dit alles in het kader om een beeld te vormen van hoe de bewoners van uw dorp kijken naar monumenten. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar bewoners van Spijk. U hoeft zelf geen bewoner van een monument zijn!

In het kader van het onderzoek worden maximaal 10 personen geselecteerd per dorp die mee doen met de focusgroepdiscussie. Uw gegevens zullen volledig anoniem worden behandeld. In de eerste week van januari zult u te horen krijgen of u geselecteerd bent of niet. De focusgroepdiscussie zal plaatsvinden op een avond naar uw keuze in het dorp waar u woont en zal maximaal anderhalf uur in beslag nemen.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op via d.doornbos.1@student.rug.nl.

Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/umcXWPcIq5OiSPH02.

Met hartelijke groet,
Daan Doornbos
S3104729
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen

Dorpsagenda