Project update groenstrook Havenweg Nesweg

Het project Havenweg/Nesweg van Bewonersinitiatief Groen Spijk gaat nu echt beginnen. Een samenwerkingsverband van drie lokale groenbedrijven zetten begin februari de eerste spade in de grond.

Het ontwerp van Landschapsbeheer Groningen en plan van aanpak van de groenbedrijven was eind juli 2020 gereed. Het plan om in september te starten kon door een samenloop van coronamaatregelen en administratieve processen niet gehaald worden. Ook een officiële start in november kon niet plaatsvinden.

Begin december leek er nog een kink in de kabel te komen in verband met de aanleg van kabels en een transformatorhuisje in het projectgebied. Inmiddels is er constructief overleg met Enexis om deze noodzakelijke voorziening in te passen in het ontwerp. In samenspraak met betrokken partijen maken we op korte termijn bekend op welke datum de eerste spade letterlijk de grond in gaat.

Namens Groen Spijk
Jan Wiersema

Dorpsagenda