Restauratie buitenkant Andreaskerk gestart

Gewapend met een kango zijn de heren van Sietsema er Reer zowel binnen als buiten de stuclaag op de kerk aan het verwijderen. Aan de buitenkant wordt tot op een hoogte van twee meter de stuclaag verwijderd en daarnaast worden ook alle scheuren in het stucwerk aangepakt. Het is daar dan ook goed te zien hoe de kerk uiteindelijk is opgebouwd. De eerste 1m75 zijn vrij normale stenen waarop vervolgens de iets zachtere kloostermoppen zijn gemetseld. Aan de binnenkant lijkt het wel of men een beeltenis van een dinosaurus heeft weten bloot te leggen. Nu alleen maar hopen dat ze de slogan van de firma Reer niet al te letterlijk nemen.

Jan. G. Hazeveld

Dorpsagenda