Samen aan de slag in de natuur

Wat kunnen wij nog dit jaar samen doen voor het dorp?

Het gaat natuurlijk over de Natuurwerkdag op 2 november a.s. Samen aan het werk, en behouden van de natuur en toegankelijkheid van ons Spieksterbos. Iedereen is welkom tijdens dit gebeuren. Het streven is om minimaal 25 deelnemers te werven.

U kunt zich aanmelden via  www.natuurwerkdag.nl of stuur een mail naar astoppels1953@hotmail.com.

Het programma van deze dag
Verzamelpunt is: Steunstee, Ubbenasingel 3, Spijk.
Inloop vanaf 8.30 uur.

Instructies
Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u instructies over goede werkafspraken, Arbo en Veiligheid.
Aanvang werkzaamheden om 9.00 uur.
Pauze ca. 10.15 uur. Koffie of thee.
Vervolg van de werkzaamheden tot 12.00 uur.

Wanneer er behoefte is om ’s middags werkzaamheden te verrichten, dan kan dit geregeld worden. Ontvang wel graag een bericht van deze deelnemers. Wij zoeken dus deelnemers voor het snoeien en voor de catering. Om de dag soepel te laten verlopen is het wel belangrijk om zich aan te melden.

Wij zien u dan graag op deze dag.

Arnold

www.natuurwerkdag.nl

Dorpsagenda