Zonnepark in Spijk

Heeft u ook een brief in de bus gekregen over plannen voor een zonnepark in Spijk? Voor de inwoners die deze brief niet hebben ontvangen of nog niet hebben gelezen, willen we dit toch even onder de aandacht brengen, aangezien het over plannen in ons dorp gaat en er op zeer korte termijn een inloopbijeenkomst georganiseerd wordt. Lees hieronder een beknopt verslag en ga voor meer informatie naar de site zonneparkspijksterriet.nl

Stand van zaken
Het plan voor het zonnepark in Spijk verkeert nog in een relatief pril stadium. Hieronder leggen wij in het kort uit wat de status is van ons plan.

Locatie
Om het zonnepark te kunnen realiseren, hebben we een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar. Daarnaast hebben we een werknaam gekozen: zonnepark Spijksterriet. Het plangebied ligt ten zuiden van de waterloop de Spijksterriet, waaraan dit idee voor het zonnepark Spijksterriet zijn naam heeft ontleend. Het plangebied is circa 15 hectare groot, waarvan minimaal 25% wordt ingezet voor natuurversterking. Het netto oppervlak van het zonnepark is dan 12 hectare, in lijn met het beleid van de gemeente. De exacte locatie ligt nog niet vast, omdat wij dit graag eerst met de omgeving willen bespreken. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor meer dan 4.000 huishoudens.

Lokale samenwerking
Om het zonnepark lokaal te verankeren heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de samenwerkende energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking om het zonnepark te ontwikkelen, te bouwen en te beheren. Dat betekent dat wij de komende maanden samen de volgende stap gaan zetten: het plan samen uitwerken met de omgeving.

Gemeentelijk beleid
In mei 2020 hebben de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum de visie ‘Ruimte voor energie’ vastgesteld. In deze visie staat wat de ambitie op het gebied van duurzame energie is, waar duurzame energie initiatieven aan moeten voldoen, op welke plekken zonne- en windenergie wordt toegestaan en wat de regels daarvoor zijn. Voor zonneparken, die een maximaal 10 tot 12 hectare groot mogen zijn, kunnen initiatiefnemers vanaf 1 juli en tot 18 januari 2021 een plan indienen bij de gemeente. Met het oog op deze inschrijfprocedure hebben wij ons idee kenbaar gemaakt bij de gemeente, maar hebben wij nadrukkelijk nog geen formele aanvraag ingediend. Wij vinden het belangrijk om samen met de samenwerkende energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta eerst in gesprek met de omgeving te gaan om samen ons plan verder uit te werken.

Inloopbijeenkomst zonnepark Spijksterriet
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en de samenwerkende energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta organiseren op donderdag 29 oktober 2020 in het Multifunctioneel Centrum Spijk (MFC) een inloopbijeenkomst over zonnepark Spijksterriet. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u verder meenemen in onze werkwijze, de manier waarop wij u en uw omgeving willen betrekken, de mogelijkheden voor financiële deelname en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomst ook vragen stellen, ideeën uiten of zorgen kenbaar maken bij ons.

Corona-maatregelen: tijdsblokken
In verband met de coronamaatregelen hebben wij de bijeenkomst opgedeeld in 3 tijdsblokken:
-> van 16.00 – 17.30 uur
-> van 18.00 – 19.30 uur
-> van 20.00 – 21.30 uur

U dient zich voor één van de 3 tijdsblokken aan te melden. Per tijdsblok zijn maximaal 25 bezoekers* welkom. In verband met het beperkt aantal plaatsen vragen wij u om met maximaal 2 personen per huishouden te komen. U kunt zich tot de dag zelf aanmelden via zonneparkspijksterriet.nl Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.

UPDATE 28 oktober 2020
Inmiddels is de fysieke inloopbijeenkomst geannuleerd, hiervoor in de plaats komt een digitale bijeenkomst op donderdag 5 november. Zie ook  artikel: Fysieke bijeenkomst zonnepark geannuleerd

Meer informatie is te vinden op zonneparkspijksterriet.nl

Tekst vanaf ‘stand van zaken’ en foto: pure energie

Dorpsagenda