Stef van Zuiden vertrekt als wijkagent

Geachte bewoners,

Via deze weg wil ik u laten weten dat ik vanaf 1 maart 2012 geen
wijkagent meer ben van de buitendorpen Noord van Delfzijl. Dit omdat
een collega van mij naar een andere discipline is gegaan en zijn wijk
vrij is gekomen. Hierdoor werd ons, wijkagenten, de gelegenheid
geboden om te rouleren van werkgebied. Ik heb aangegeven open te staan
voor een nieuwe uitdaging en deze is beloond. Ik word per 1 maart 2012
wijkagent van Appingedam samen met collega Ida Raske. U als bewoners
krijgt daarvoor terug collega Hans Bolt die nu nog wijkagent van
Appingedam is. Omdat ik niet iedereen persoonlijk op de hoogte kan
stellen doe ik het via deze weg. Ik weet ook dat de politie middels de
functie van wijkagent een vast, vertrouwd gezicht, beoogd te halen in
de dorpen cq wijken. Alleen is na een aantal jaren, vernieuwing zeker
de moeite waard. Gezien mijn enthousiasme en mijn karakter passen
dergelijke uitdagingen bij mij. Ik hoop dat u mijn collega Hans Bolt
ook de tijd geeft om het gebied zich eigen te maken en de contacten te
onderhouden als dat u dit bij mij heeft gedaan. Ik kijk terug op 4
mooie jaren van samenwerking met verschillenden onder u en ik heb
geprobeerd om ieders probleem, gesprek of verhaal op wat voor manier
dan ook in goede banen te leiden, strafrechtelijk gezien maar ook
zeker maatschappelijk gezien. Rest mij u te bedanken voor het respect,
vertrouwen en het geloof in de wijkagent.

Pas goed op uzelf en op u naasten en weet dat de wijkagent het niet
alleen kan en ook afhankelijk is van wat u hem of haar te melden
heeft.

Vriendelijke groeten,

Stef van Zuiden
Politie Delfzijl

Dorpsagenda