Stankklachten kerkgracht ‘t Loug Spijk

Tussen Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), Dorpsbelangen Spijk, kerkrentmeesters en wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl heeft overleg plaatsgevonden om op korte termijn een oplossing te vinden voor de stankklachten op ‘t Loug. Dorpsbelangen Spijk dringt al geruime tijd aan op een snelle oplossing voor de stank die uit de gracht om de kerk komt. Het woongenot van de inwoners wordt hierdoor aangetast.

SOGK en de gemeente hebben Dorpsbelangen toegezegd dat het baggeren en saneren van de gracht uiterlijk voor de zomer van 2020 is afgerond. Afgesproken is dat de gemeente een bijdrage levert aan de kosten. SOGK is eigenaar van de gracht, de rentmeesters zijn gebruiker van de kerk en het terrein en verantwoordelijk voor klein onderhoud. De gemeente vindt het woongenot van de inwoners belangrijk. Het verzoek van Dorpsbelangen was om nog voor deze zomer de werkzaamheden te starten Dat dit niet is gelukt, heeft voornamelijk te maken met wet- en regelgeving en financiële middelen.

Totaalproject
In 2018 is afgesproken dat het baggeren en saneren van de gracht onderdeel wordt van een totaalproject: restauratie van de kerk, realisatie van een (slinger)tuin op het eiland, terugbrengen van het “Piet Boar-bruggetje” en het openbaar toegankelijk maken van het eiland en de kerk. Dit deelproject wordt gekoppeld aan de plannen van het bewonersinitiatief Groen Spijk.

Stichting Oude Groninger Kerken
Kerkrentmeesters
Dorpsbelangen Spijk
Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda