Neut’n schait’n in Spijk

Na een groot succes 2 jaar geleden willen wij graag weer NEUT’N SCHAIT’N. Namens de jeugdraad nodigen wij u weer van harte uit. We maken er een gezellige middag van voor jong en oud!! Er zijn lekkere hapjes. Op zondagmiddag 14 april is iedereen welkom vanaf 17:00 uur in het MFC aan de Nesweg. De opbrengst gaat naar ons project: Oeganda.

Volwassenen € 5.00 en kinderen t/m groep 8 € 3.00.
Opgave vóór 6 april bij:
Orianne Wieringa, Jonker 18 tel.: 0630177361 of
Siska Bolt, Spijksterweg 12 Bierum tel.: 591405
of een briefje o.v.v. neut’n schait’n, naam en aantal personen die meedoen.
Mocht het vervoer een probleem opleveren bel dan gerust en dan halen wij u op.

*Tip voor het spel. We spelen met € 0.05 eurocent, neem een zakje met de muntjes mee.

Orianne Wieringa
Jeugdraad

Dorpsagenda