Activiteiten in Spijk voor schoon drinkwater in Oeganda

De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp ondersteunt de komende tijd het project “Schoon Drinkwater In Oeganda” van organisatie Tear. Door verschillende activiteiten/acties zamelen we geld in voor het project.

Wie of wat is Tear?
Tear is een ontwikkelingsorganisatie die mensen helpt zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. De organisatie richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland daagt Tear mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen.

Wat gaan we doen?

Zondag 3 maart – Jongerendienst – Warme truien dienst – Aanvang 10:30 uur
Aftrap van de actie voor het project ‘Schoon Drinkwater in Oeganda’. Trek een feestelijke trui aan want de kachels gaan uit voor het goede doel!

Donderdag 28 maart – Lopend buffet – Aanvang 17:30 uur – MFC Pro Rege.
Volwassenen €5,- p.p. Kinderen €2,50 p.p
Opgave via mail bij Margree Reijerse reijerse71@gmail.com of Jannie Pijper tel. 592044.

Zondag 14 april – Neuten Schaiten – Aanvang 17:00 uur – MFC Pro Rege
Opgave vóór 6 april bij Orianne Wieringa tel: 0630177361 of Siska Bolt tel: 591405. Inschrijfgeld volwassene €5,00 kinderen t/m groep 8 €3,00

Zaterdag 15 juni – Nacht Zonder Dak
De jeugd gaat ervaren hoe het is om op straat te leven en brengt één nacht door in een zelf gefabriceerd krotje.

Doe mee ! Je bent van harte welkom bij deze activiteiten.

Jeugdwerk, Diaconie, Werkgroep Erediensten en Kerkenraad
PKN Spijk – Losdorp

Dorpsagenda