Bomenkap Sportterrein vv Poolster

Bomenkap Sportterrein van v.v. Poolster

Op een deel van het huidige sportterrein van v.v. Poolster op sportpark Oldencate in Spijk komt een kindcentrum en een nieuwe sportzaal. Ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe kindcentrum Spijk en de sportzaal zullen acht bomen gekapt worden. De firma Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting BV zal in de periode tussen 8 en 15 maart het werk uitvoeren. Er wordt verwacht dat omwonenden geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over kindcentrum Spijk en de sportzaal op www.delfzijl.nl/scholentransitie.

Gemeente Delfzijl