Klachten

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u door de gemeente wordt behandeld, dan kunt u een klacht indienen. De klacht dient u in bij het college van B en W. De gemeente
onderzoekt de klacht en herstelt eventueel gemaakte fouten. Als de afhandeling van de klacht langer dan zes weken op zich laat wachten of als u vindt dat de klacht niet naar behoren is afgewikkeld of het ongenoegen niet is weggenomen, kunt u in beroep gaan bij de onafhankelijke ombudscommissie,
p/a gemeente Delfzijl,
postbus 20000, 9930 PA Delfzijl,
e-mail ombudscommissiedelfzijl@gmail.com.

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op www.delfzijl.nl. U kunt ook contact opnemen met de klachtencoördinator, de heer mr. L.H. Goris via telefoonnummer
(0596) 63 91 47.

Dorpsagenda