Persoonlijke reactie van Ds. J Schimmel op de Nashville-verklaring

Persoonlijke reactie van DS. J. Schimmel op de Nashville-verklaring

Lieve mensen uit Spijk en omgeving,

U heeft misschien al wel gehoord van de ‘Nashville-verklaring’, een pamflet waarin predikanten zich uitspreken tegen LHBT’ers die hun geaardheid uitleven. Het pamflet heeft veel stof doen opwaaien. Er wordt zelfs gezegd: “WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn.” -bron: Nashville-verklaring

Dat predikanten de verklaring, die uit Amerika stamt, hebben vertaald in het Nederlands, en hebben ondertekend, komt volgens mij vooral voort uit een angst voor het verlies van hun identiteit. In een samenleving waarin homo, lesbienne, of transgender zijn steeds meer wordt geaccepteerd, zijn zij bang dat zij steeds meer een uitzonderingspositie hebben als zij vinden dat je dat wel mag zijn, maar dat je daar niet uit moet leven.

Persoonlijk zie ik het als pamflet als een erg verkeerde manier om daar mee om te gaan. Zij gaan niet het gesprek aan, maar positioneren zich, met harde en veroordelende taal, juist omdat zij zelf begrepen en serieus genomen willen worden.

Ik ken christenen, die zelf homo zijn, en die zelf geloven dat God het niet zo bedoeld heeft dat mensen hun homoseksuele geaardheid uitleven. En die er vervolgens voor kiezen om zonder levenspartner door het leven te gaan. Maar die niet aan anderen willen opleggen om dat ook zo te doen.

Ik ken ook christenen, die zelf homo zijn, en die dat zien als iets moois. Een deel van hun identiteit, van wie zij zijn, van hoe God ze heeft gemaakt. En die geloven dat geen mens alleen hoeft te zijn. Want iedereen heeft behoefte aan een arm om zich heen.

De Bijbel is er niet zo eenduidig over als mensen ons soms wel zouden willen laten geloven. Er staan teksten in die homoseksualiteit lijken te veroordelen. Maar die zijn geschreven in een totaal andere tijd. In een tijd, en een cultuur waarin er nog geen sprake was van een liefdevolle relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

In de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp hebben wij in 2017 en 2018 het gesprek gevoerd over het zegenen van een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat was een spannend gesprek, omdat het over iets heel persoonlijks gaat. En omdat mensen daarover van visie kunnen verschillen. Maar het was ook heel mooi, en heel kwetsbaar om dat te voeren. Als gemeente hebben wij besloten om ruimte te geven aan paren van hetzelfde geslacht om in onze kerk een zegen te vragen als zij trouwen. Omdat wij geloven dat ook mensen met een homoseksuele geaardheid welkom zijn bij God. En van harte welkom zijn in ons midden, net als ieder ander.

Veel christenen in Nederland staan hier net zo in. Of zij zijn niet voor het zegenen van een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, maar zien hen wel voluit als mens, en willen liefdevol naast hen staan op hun zoektocht naar een weg in het leven.

Laten wij elkaar niet veroordelen om elkaars visie. Maar het gesprek blijven voeren. Liefdevol, kwetsbaar, vanuit het besef dat het niet over standpunten gaat, maar over mensen. En vanuit het geloof in een God die liefde is. En die een God is van alle mensen.

Ds. Jake Schimmel

Predikant te Spijk-Losdorp