Gemeenteraadsleden bezoeken bewonersinitiatieven

Gemeenteraadsleden Delfzijl bezoeken bewonersinitiatieven

Op zaterdag 3 november hebben leden van de gemeenteraad van Delfzijl diverse bewonersinitiatieven bezocht. Naast een korte introductie op hun initiatief kwam aan de orde waar het initiatief over vijf jaar wil staan en hoe ze de samenwerking met de gemeente zien.
‘s Ochtends waren de raadsleden te gast in Termunten waar vrijwilligers van ‘Naargs beter als Thoes’ en ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’ vertelden over hun initiatief en wat dit voor het dorp betekent. Met de gemeenteraadsleden ontspon zich een geanimeerd gesprek over de mogelijkheden om initiatieven gezamenlijk en breed op te pakken.

Tuikwerd
Na Termunten ging de reis naar ‘t Kaarnshoes in de wijk Tuikwerd. Vertegenwoordigers van het Vernieuwingsnetwerk vertelden daar over het netwerk en de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Het netwerk is kortsleden gelanceerd en biedt een platform voor inwoners om hun ideeën te toetsen en verder te krijgen. De lunch werd gecaterd door bewonersinitiatief Mothers United. Vervolgens presenteerden vier initiatieven uit Tuikwerd zich: ‘Het broodhuis’, ‘Samenwerking ACT (ActiviteitenCommissie Tuikwerd), BCT (BewonersCommissie Tuikwerd) en ‘t Kaarnhoes’, ‘Werkgroep koken’ en ‘Plan Patrijzenpad’. Met de 68 nationaliteiten in de groenste wijk van de gemeente hebben inwoners hun krachten gebundeld om initiatieven in de wijk samen op te pakken. Een aantal van deze initiatieven kwam bij het raadsbezoek voor het voetlicht. Vertegenwoordigers raakten met raadsleden in gesprek over hun ervaringen.

Noordelijke dorpen
Als laatste bezochten de raadsleden MFC Pro Rege in Spijk waar vier initiatieven uit de noordelijke dorpen over hun werk vertelden: ‘Spieksters veur Elkoar’ (Spijk), ‘Zorgtelefoon Noaberschap’ (Bierum), ‘Veur Mekoar’ (Holwierde) en ‘Zorgzaam Losdorp’ (Losdorp). Samenwerking en verbinding zoeken met andere initiatieven kwamen als centraal thema terug. Ook werd het belang van continuïteit genoemd.

Evaluatie
Ter afsluiting hebben de gemeenteraadsleden op het gemeentehuis afgesproken hun ervaringen te verzamelen en in een evaluatie naar het presidium te brengen. Ze gaven aan terug te kijken op een plezierige en informatieve dag en spraken de waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de initiatiefnemers.

foto Spijk
In Pro Rege in Spijk vertelden vertegenwoordigers van een viertal initiatieven over hun ervaringen en ambities.

Foto Termunten
Initiatiefnemers vertellen raadsleden in Termunten hoe zij samenwerken en elkaar opzoeken om hun dorpshuis te realiseren.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda