Een nieuwe gymzaal in Spijk, denkt u mee?

Geachte inwoners van Spijk,

Voetbalvereniging Poolster en de gemeente Delfzijl hebben de intentie uitgesproken om een toekomstbestendig plan voor Sportpark Oldencate op te stellen. We willen u hier graag actief bij betrekken.

De meest recente ontwikkeling in dit kader is de realisatie van het kunstgras, de ontwikkeling van een kindcentrum en een gymzaal. Hierbij gaan we in dit stadium expliciet in op de gymzaal, die er dient te komen; in hoeverre kan deze in de toekomst méér dan alleen worden gebruikt voor het bewegingsonderwijs? Welke ideeën heeft u hierover?

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst:

‘Sportpark Oldencate, ook úw sportpark!’

Maandagavond 12 november 2018 van 19.00 – 21.00 uur.
Locatie: Kantine Poolster, Willem de Mérodelaan 2, Spijk

Het programma voor deze avond bestaat uit:
19.00 uur – Introductie
19.10 uur – Werkwijze
19.15 uur – Trends & ontwikkelingen in de sport
19.30 uur – Interactieve werksessie ‘Sportpark Oldencate, ook úw sportpark’
20.45 uur – Afsluiting & vervolg

ICSadviseurs begeleidt dit traject en geeft invulling aan deze bijeenkomst. Zij heeft kennis en expertise op het gebied van binnensport (accommodaties), buitensport (accommodaties) en de openbare ruimte.

Vragen die we proberen te beantwoorden op deze avond zijn:

• Welke wensen en ideeën heeft u voor het sportpark?
• Welke binnen(sport) activiteiten ziet u graag op het sportpark?

Wij kijken er naar uit om samen met u invulling te geven aan deze bijeenkomst!

Met sportieve groet,

Voetbalvereniging Poolster
Het Bestuur

 

*foto ‘Sporthallen Zuid’ Amsterdam