Huisartspraktijk J. Cijsouw Nieuwsbrief februari

Afscheid Okkolina
U heeft er waarschijnlijk al van gehoord: Okkolina heeft besloten om na 38,5 jaar, te stoppen met haar werk als apothekersassistente. 38,5 jaar lief en leed met een dorp gedeeld, is heel erg lang. We willen onze waardering uitspreken voor haar inzet al die jaren. Eerst bij dokter Groenveld en vanaf 1997 bij ons.
Op 28-02-2018 geven we een receptie voor iedereen die haar wil bedanken en afscheid wil nemen. Vanaf 16.00 uur tot ongeveer 18.00 bent u van harte welkom in het MFC te Spijk!

Willemiek Kroes
Wellicht heeft u haar al ontmoet: de opvolgster van Okkolina. Ze is 01-01-2018 bij ons begonnen met inwerken en invallen. Ze is een ervaren apothekersassistente en zal vanaf 1 maart op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn. We hopen dat ze het in Spijk goed naar haar zin zal hebben!

Het aanleveren van urine
Wilt u proberen om urine voor onderzoek zo schoon mogelijk in de potjes te krijgen? Dat kunt u doen door bijvoorbeeld uw handen van te voren te wassen, het potje niet eerst voor iets anders te gebruiken en het, na het vullen, gelijk te sluiten. Als er verontreiniging bij zit, krijgen we vreemde en onbetrouwbare uitslagen en moet het soms weer opnieuw gecontroleerd worden.

Nieuwe preferente middelen
De zorgverzekeraars bepalen voor veel medicijnen het label (=fabrikant) dat wij moeten afleveren. Per 01-01-2018 zijn er veel wisselingen. Het doosje is anders, maar het werkzame middel is hetzelfde gebleven.

Incontinentiemateriaal
Zorgverzekeraar Menzis, waaronder ook Anderzorg valt, heeft besloten dat incontinentiemateriaal, catheters en toebehoren vanaf 01-01-2018 niet meer rechtstreeks door de apotheekhoudende huisarts geleverd mag worden. Daarom hebben wij onze Menzisverzekerden aangemeld bij ‘Alcura-apotheek’.
Voor vervolgbestellingen moet u zelf contact opnemen met Alcura: 088-1040195 optie 2 in het keuzemenu.

www.huisartsspijk.nl