High tea voor 35 dames

Waar moeten we zijn voor de high tea? Het zou toch bij Willie in de tuin? Gelukkig een bord in de boom wees ons de weg. Het was in de tuin van haar zoon. Daar achter de woning viel onze mond open van verbazing. Geweldig zoals het er uit zag. Plaats voor 35 dames.
Waar de stoelen vandaan kwamen? Uit de Kleine Dijkstraat. Ik denk dat verschillende bewoners die dag op de grond hebben moeten zitten. En dan de aankleding! Fleurige tafelkleden, flesjes met fluitenkruid en boterbloemen. De diverse theepotjes. En voor een high tea niet onbelangrijk, het lekkers. Gemaakt, gebakken door het bestuur.
Deze laatste middag, het was een “Boppeslach”. Nu moet ik zeggen dat de weergoden ons ook welgezind waren. En alle medeleden waren goed gehumeurd. Voor het slagen van een evenement ook niet onbelangrijk.
Met de goede herinnering aan deze laatste middag zie je als lid uit naar het programma voor het volgende jaar, dat gelijk loopt met het schooljaar 2018-2019.

Een lid van “Vrouwen voor elkaar, met elkaar”

Dorpsagenda