Inventarisatie karakteristieke gebouwen in Spijk

Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen in de gemeente

De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol. “Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningschade, leegstand of achterstallig onderhoud.” De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit om deel te nemen aan een van de werkgroepen om mee te praten over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep komt op 29 januari bijeen.

Inventarisatie met experts én inwoners
Om te bekijken welke gebouwen bewaard moeten blijven, is de gemeente bezig om alle cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke gebouwen te inventariseren die voor 1960 zijn gebouwd. De gemeente heeft Libau (een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe) de opdracht gegeven om deze in beeld te brengen.
De gemeente vindt het belangrijk dat de meningen van alle belanghebbenden en/of deskundigen over welke gebouwen dusdanig waardevol en beeldbepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en wijken dat ze bewaard moeten blijven meegewogen worden. Daarom worden er in totaal drie werkgroepen samengesteld, elk met een deel van de gemeente als aandachtsgebied. De gemeente vraagt inwoners met kennis van en/of interesse in of belangen bij cultuurhistorische gebouwen, of kennis van lokale historie, om zich aan te melden voor de werkgroep en mee te denken en te adviseren over de samenstelling van de lijst. De eerste werkgroep, bedoeld om panden uit Delfzijl, Farmsum, Biessum en Uitwierde te bespreken, is op maandagavond 29 januari. De data voor de overige gebieden en dorpen worden binnenkort bekend. Meer informatie en informatie over aanmelden zijn te vinden op www.delfzijl.nl/karakteristiek.

Een beschermde status geeft voordelen bij versterking en schadeherstel
Alleen de gebouwen die het meest waardevol, karakteristiek en bepalend zijn voor de identiteit van de dorpen en gebieden – de pareltjes – krijgen een beschermde status. Het voordeel van deze beschermde status is naast het krijgen van erkenning van de historische waarde van een gebouw dat de eigenaar of bewoner ook extra zorg, deskundigheid en begeleiding kan krijgen bij versterking en herstel van bevingsschade.

Inspraak
Op de conceptlijst is ook inspraak mogelijk voordat deze wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk neemt de gemeente de vastgestelde gebouwen op in haar bestemmingsplannen en geeft ze daarin een beschermde status.

Gemeente Delfzijl

*werkgroep 2
Holwierde, Spijk, Bierum, Godlinze, Losdorp, Krewerd
Datum, tijdstip en locatie volgen later.
Meer info via www.delfzijl.nl/karakteristiek

Dorpsagenda