Controle op sortering huishoudelijk afval verscherpt

Controle op sortering huishoudelijk afval verscherpt

De gemeente gaat in 2018 vaker controleren of huishoudelijk afval goed gesorteerd is. Juiste afvalsortering draagt bij aan een beter hergebruik van afvalstoffen en een schoner milieu. De aanleiding hiervoor is dat er steeds vaker onjuist afval in de inzamelcontainers wordt aangetroffen.

Afval scheiden in gft- en restafval container
Tijdens de controle kijken medewerkers van de afvalinzamelaar en de gemeente of afval in de inzamelcontainers op de juiste manier gesorteerd is. De gft-container (groen) is alleen voor groente, fruit, tuin- en composteerbaar afval. Het overige huishoudelijk afval (restafval) deponeert u in de grijze container. Als blijkt dat de sortering niet juist is uitgevoerd, dan wordt de container niet geledigd en volgt er een waarschuwing. Onderstaand leest u wat wel en geen GFT-afval is.

Wel GFT-afval
• Bladeren, dunne takken, schors, gras
• Bloemen en kamerplanten
• Brood
• Eierschalen
• Kaaskorsten zonder plastic
• Kattenbakkorrels met milieukeur, inclusief uitwerpselen
• Pinda- en notendoppen
• Plastics met het kiemplant logo
• Rauwe en gekookte etensresten, ook vlees en vis
• Schillen en resten van groenten en fruit
• Theezakjes, koffie en koffiefilters
• Turfmolm
• Uitwerpselen van kleine huisdieren, bijvoorbeeld een konijn of cavia,zaagsel, houtkrullen, hooi en stro

Geen GFT-afval
• Behandeld/geverfd hout
• Dikke takken/grof snoeihout
• Haren van mensen/dieren
• Houtskool en asresten
• Kattenbakkorrels zonder milieukeur
• Luiers/incontinentiemateriaal
• Oasis (steekschuim)
• Volle stofzuigerzakken
• Wol
• Zand en (pot)grond
• Zilverzand (uit de vogelkooi)

Geen bouw- en sloopafval in de restafvalcontainer

De grijze restafvalcontainer is alleen voor huishoudelijk afval. Er mag geen bouw- en sloopafval of asbest in gedeponeerd worden. Deze afvalstoffen kunt u brengen naar Afvaloverslagstation Kloosterlaan aan de Warvenweg 15 in Farmsum.

Meer info op de website van de gemeente.

Dorpsagenda