Nieuwsbrief Kindcentrum Spijk januari 2020

Nieuwsbrief Kindcentrum Spijk, januari 2020

Inleiding
De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomst­bestendig worden gemaakt. Met de komst van de bibliotheek in het nieuwe kindcentrum is ook die voorziening in Spijk geborgd voor kinderen en volwassenen.

De gemeente Delfzijl is samen met Samenwerkingsschool Spijk i.o., kinderopvang Kids2b en Biblionet Groningen gestart met de bouw van een nieuw kindcentrum op het sportpark in Spijk. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief.

Kindcentrum
Aannemer B.V. Bouwmij Hendriks en installateur BAM Bouw en Techniek B.V. zijn in de zomer van 2019 begonnen met de bouw van het nieuwe kindcentrum op het sportpark. Na het uitzetten van het werk, zijn in juli de prefab heipalen de grond in geslagen. Vervolgens zijn de paalkoppen gesneld en is de aannemer verder gegaan met de balkenfundering te leggen. Na het storten van de fundering zijn alle leidingen die onder de vloeren komen te lopen, aangelegd door de installateur. Waarna de prefab vloerplaten zijn aangebracht. De goedkeuringsprocedure voor de staalconstructie heeft voor enige vertraging in de bouw gezorgd maar is inmiddels afgehandeld.

Planning
Het neerzetten van de staalconstructie is gestart in week 4 en zal ongeveer zes weken duren. Zodra de staalconstructie staat, gaat de bouw verder met de houtskeletbouwgevels en de houten dakplaten. De ontstane vertraging is niet in te lopen. De verwachting is nu dat de oplevering voor de herfstvakantie 2020 zal plaatsvinden. De werkzaamheden zijn afhankelijk van goed weer. Daarom is de oplevering onder voorbehoud.

Nieuw plein
Om het nieuwe kindcentrum heen komt ook een nieuw plein. Kinderopvang Kids2b, de schoolbesturen van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, architect Team 4 en de gemeente Delfzijl zijn gezamenlijk aan de slag voor een bruikbare en veilige pleininrichting en parkeervoorziening. Op hoofdlijnen is het nieuwe plein uitgewerkt. Denk hierbij aan waar de verharde en onverharde stukken moeten komen, de gewenste inrichting van het groen en de speeltoestellen. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid van deze plannen getoetst. Wanneer de uitwerking overeenkomt met het budget, zullen marktpartijen gevraagd worden een prijsaanbieding voor de uitvoering te doen.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over kindcentrum Spijk? Mail dan naar programmaleider Heiko Dijkhuizen, via e-mail: h.dijkhuizen@delfzijl.nl. Kijk voor meer informatie op www.delfzijl.nl/scholentransitie.

Gemeente Delfzijl

*foto’s Linda Scheltens

Dorpsagenda