Info en agenda Soos t/m mei 2018

De Soos afd. Spijk heeft ook het komende seizoen weer een volle agenda! De nieuwe agenda loopt van 04 januari – mei 2018 . Iedere eerste donderdagmiddag van de maand bent u van harte welkom in Steunstee aan de Ubbenasingel 3 in Spijk, aanvang 14.30 – 16.30 uur.
Lidmaatschap is 7,50 euro per half jaar. Voor niet leden vragen we 2 euro voor een eenmalig bezoek + koffiegeld.
Wilt u graag eens deelnemen aan een activiteit dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande vrouwen.

Programma 1e halfjaar van 2018

04 januari 2018 Mevr. Terpstra
Onderwerp: Etiquette bij en van thee.
Tevens een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.

01 februari Fam. Van Dam, Spijk.
Onderwerp: Het reilen en zijlen van een zeemans familie.

01 maart Pie Pijper, PowerPoint presentatie
Onderwerp: Met deze keer foto’s uit verschillende plaatsen in onze provincie.

05 april Paasmaaltijd
Aanvang 16.30 uur .

mei Afsluiting reisje / uitstapje in samenwerking met Steunstee
Nadere informatie volgt.

Pie Pijper: 591934
Marthy Sikkema: 592262
Christien Scheele: 592009

Pie Pijper

Dorpsagenda