Huisartspraktijk J. Cijsouw Nieuwsbrief

Kerst/ Oud en Nieuw
Vakantie: de praktijk is gesloten van maandag 25 t/m vrijdag 29 december. De waarneming is weer geregeld met de huisarts uit ‘t Zandt: 0596-581282
De week van Oud en Nieuw zijn we open.
We wensen u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

Griepvaccinatie
Als u wel een griepprik wilt, maar deze nog niet ontvangen heeft, dan kunt u dit laten weten aan de assistente. We zullen er dan voor zorgen dat u zo snel mogelijk uitgenodigd wordt voor de vaccinatie.
Download hier de folder

Personeel
POH- GGZ
Onze vorige poh- ggz, Marjol Eissens, is bevallen van een dochter: Myrthe. Zij komt niet meer terug in onze praktijk, omdat de organisatie waar zij voor werkt, het contract met ons niet heeft verlengd. Via Lentis komt de heer Viel hier op dinsdagmorgen spreekuur houden. U kunt een verwijzing krijgen via de huisarts. Vraag er naar bij de balie of bel even.

POH-S
Verpleegkundige Marjan van Hal gaat per januari 2018 de praktijkzorg die door Alie opgezet en verleend wordt, ondersteunen door spreekuren en huisbezoeken te doen. Haar aandachtsgebieden zijn; diabetes mellitus (met name insulinegebruikers), cvrm, en andere (chronische) aandoeningen. In het begin kan het zijn dat u bij haar op het spreekuur komt in plaats van bij Alie.

Apothekersassistente
Okkolina Augustijn- Rozema heeft besloten om per 01-03-2018, na 38,5 jaar, te stoppen met haar werk als apothekersassistente. We organiseren eind februari een afscheidsreceptie voor haar. U hoort hier in de volgende nieuwsbrief meer over.

Ziekte
Door ziekte onder het personeel, kan het voorkomen dat u geholpen wordt door een assistente die u (nog) niet kent.

Ruimte
Vanwege ruimtegebrek ivm de komst van de praktijkondersteuner maken we een privéruimte geschikt voor praktijkgebruik. De route is gewoon via de praktijkingang en wachtkamer, waar u dan opgehaald wordt.

Dorpsagenda