Nieuwsbrief april 2024 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Meivakantie
Van 25 april tot en met 3 mei is de praktijk gesloten. Als u een huisarts nodig heeft, neemt u contact op met ‘t Zandt: 0596-581282. Ook voor medicatie kunt u hier terecht. In het weekend en tussen 17.00 uur en 8.00 uur belt u de doktersdienst: 0900-9229.
Als u op donderdag 25 april en 2 mei een huisarts nodig heeft, moet u naar Middelstum, omdat de praktijk in ‘t Zandt dan gesloten is.

Patiëntenportaal
Velen gebruiken het patiëntenportaal al. Via dit portaal kunt u medicijnen bestellen en uw dossier inzien, dus ook de uitslagen en brieven van specialisten. E-consulten en zelf afspraken maken is nog niet geactiveerd. U kunt zich aanmelden voor dit portaal via onze website: www.huisartsspijk.nl. In de praktijk liggen folders met informatie. Iedere persoon moet een eigen e-mailadres hebben, anders lukt het niet. Het mobiele nummer kan wel gelijk zijn.

Stagiaire
Vanf begin maart loopt Marije Tilma stage bij ons. Ze doet de opleiding voor doktersassistente en zal blijven tot begin juli. Ze neemt de telefoon op, komt mee tijdens huisbezoeken en zal, onder begeleiding, diverse medische handelingen verrichten.

Tekort aan medicijnen
Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft, is er aan diverse medicijnen een tekort, zoals amoxicilline en salbutamol/ventolin. We proberen waar mogelijk, alternatieven te bieden en u krijgt, als we het hebben, kleine hoeveelheden mee om het zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Afzeggen afspraken
Als u een afspraak af wilt zeggen, dit graag minimaal 24 uur van te voren doen. Het komt voor dat afspraken heel kort van te voren afgezegd worden of dat iemand helemaal niet komt. Op die tijd had een ander geholpen kunnen worden. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden hebben we begrip.

Zomervakantie
Van 22 juli tot en met 9 augustus hebben we zomervakantie

Websites
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl

Huisartspraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9
9909 BA Spijk
telefoon: 0596-59 12 02
email: huisartsspijk@ezorg.nl
www.huisartsspijk.nl

Dorpsagenda