Rioleringswerkzaamheden in Spijk

Gemeente Delfzijl gaat rioleringswerkzaamheden uitvoeren

Het college heeft besloten om dit jaar rioleringswerkzaamheden uit te voeren in een aantal straten in Farmsum, Delfzijl en Spijk, op sommige plaatsen gecombineerd met herstel van de wegverharding. Ook in Woldendorp en Termunten vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Wethouder Rijzebol: “Ik verwacht dat na aanpassing en vervanging van oude versleten rioleringen en aanleg van een regenwaterriool het rioolstelsel in de betreffende gebieden weer voor jaren aan de huidige eisen voldoet. “De rioleringswerkzaamheden zijn nodig, omdat rioolinspecties laten zien dat op sommige plaatsen in de gemeente Delfzijl de riolering in slechte staat verkeert. Op sommige plaatsen is ook de wegverharding aan vervanging toe. Om er voor te zorgen dat de bewoners van de betreffende straten zo min mogelijk overlast krijgen, gaat de gemeente de werkzaamheden combineren.

Informeren bewoners
Voordat de werkzaamheden van start gaan ontvangen omwonenden van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden en belanghebbenden via een brief en een bijeenkomst informatie over de werkzaamheden.

Persbericht
Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda