Jaarvergadering Speeltuinvereniging Priegeltoen

Hierbij nodigt de Speeltuinvereniging “Priegeltoen” haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 30 januari 2017. De vergadering begint om 20.00 uur, locatie Steunstee Ubbenasingel 3 in Spijk.

De agenda is als volgt:

-Opening
-Vaststellen agenda
-Mededelingen
-Verslag jaarvergadering 1 maart 2016
-Jaarverslag secretaris
-Jaarverslag penningmeester
-Plannen voor de toekomst
-Rondvraag
-Sluiting

Het bestuur hoopt dat veel van onze leden tijdens de jaarvergadering aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Stephanie Slagter-Breedijk (secretaris)

Het bestuur van de Speeltuinvereniging “Priegeltoen”