Behoud waardevermeerderingsregeling

Minister Kamp van Economische Zaken heeft ingestemd met een nieuwe waardevermeerderingsregeling voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen. Op advies van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), in afstemming met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen, komt de nieuwe regeling overeen met de oude regeling voor waardevermeerdering.

Dit houdt in dat huiseigenaren met een schade van minimaal € 1.000,- een eenmalige uitkering van € 4.000,- kunnen inzetten voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen. De regeling wordt opengesteld voor schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groninger gasveld, ongeacht de locatie. De mogelijkheid van een uitkering van € 4.000,- bij koop, zoals bij de oude regeling het geval was, komt te vervallen. Op die manier wordt alleen compensatie geboden voor de overlast van schade. Daarnaast heeft de NCG geadviseerd om een aparte regeling in te richten voor verduurzaming bij versterking van gebouwen. De minister heeft ook dit advies overgenomen. Voor de nieuwe waardevermeerderingsregeling is een budget van € 89,1 miljoen beschikbaar. De NCG schat in dat dit toereikend is voor de invulling van de regeling.

De nieuwe waardevermeerderingsregeling wordt opgesteld als rijksregeling. De uitvoering van de nieuwe regeling wordt belegd bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), zoals dat ook met de oude regeling het geval was. De regeling wordt in het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en aansluitend opengesteld voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Na openstelling van de regeling kunnen bewoners een aanvraag bij SNN indienen. Bewoners met schades van voor die datum, die wel uiterlijk op 31 januari 2016 zijn gemeld, maar waarvan het rapport op 1 juli 2016 nog niet in het bezit van het SNN was omdat het schadeproces nog niet was afgrond, kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regeling. Zij dienen na openstelling van de regeling opnieuw een aanvraag te doen.

Bron: Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Lees hier meer over de nationaal coördinator Groningen

Dorpsagenda