Update Spiekhoes voorjaar 2024

Wat hebben we de afgelopen tijd gerealiseerd en waar werken we nog aan?
De entree van ’t Riet is nu voorzien van matglas raamfolie. Zeer binnenkort worden de rolluiken gemonteerd en beginnen we met het toilet. In de Wierdezaal zorgt de barverlichting inmiddels voor een gezellige sfeer. De Cereszaal wordt binnen enkele weken verfraaid met vier elegante ronde akoestische plafondpanelen.

In de Kwelderzaal is de ruimte achter de orgelpijpen van warmte isolatie voorzien en netjes afgetimmerd. Rest nog enig schilderwerk van muren en kasten. Het warmtegordijn is inmiddels ook in gebruik genomen bij de entree van Hoofdweg-Zuid 5. Voor de Kwelderzaal verwachten we binnenkort voorzetramen aan de buitenkant van het glas-in-lood. De zolder van de Kwelderzaal wordt verder geïsoleerd en we perfectioneren de details  in de zalen en de klimaatbeheersing.

Bovendien werken we aan de bestrating rondom het Spiekhoes, inclusief de aanleg van een terras aan de Nesweg-zijde.

Vanuit het leefbaarheidsfonds hebben we via dorpsbelangen Spijk aanvragen gedaan voor diverse zaken, zoals extra meubilair, beveiliging, een verrijdbaar biljart, duurzame energie en de restauratie van de buitenzijde van het kerkgedeelte. We hopen dat er in juni a.s. positief gereageerd wordt op onze aanvragen.

Website en communicatie
Onze website: https://spiekhoes.nl/ hebben we geoptimaliseerd. Zo vermeldt de website nu ook een stukje ‘over ons’: wie we zijn (met foto’s), waar we voor staan e.d. Zeer spoedig wordt dit nog aangevuld met achtergronden van o.a. de namen van onze zalen, ons logo, styling en inrichting van het geheel. Binnenkort is er een sponsorbord van het Spiekhoes te vinden langs de lijnen van het voetbalveld van VV Poolster.

Klankbordgroep
Medio april jl. heeft het bestuur weer met de klankbordgroep vergaderd. Het bestuur heeft een aantal signalen en aandachtspunten vanuit de inwoners besproken die (verdere) aandacht gaan krijgen.

Vrijwilligersgroep
De maandagochtend vrijwilligersgroep (van ca. 8 personen) is elke week actief. Naast het realiseren van eerdergenoemde activiteiten, is ze onder andere bezig met het klaarzetten en opruimen van stoelen/tafels, groenonderhoud, schoonmaken in- en om het Spiekhoes. Overigens verenigen we tijdens deze ochtenden het nuttige met het aangename. Wil je meedoen aan deze gezellige groep? Meld je aan bij één van de bestuursleden!

Terugblik en vooruitzicht activiteiten
Wekelijks hebben diverse verenigingen hun intrek in één van de zalen, waarbij de maandagavond populair is. Er waren weer diverse bijeenkomsten van de Visclub HC De Karper, waaronder de maandelijkse klaverjasavonden. De Ontmoetingsgroep 55+ Spijk heeft ook weer een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd, waaronder een avond met Jasper Staal , een filmmiddag over Spijk en een middag met onze Groningse Troubadour Jetta Post. Ook de Pubquiz onder leiding van Henk de Haan was een groot succes. En het concert van Tomalone en de ‘Helden van Godlinze’ was een groot succes! De maandelijkse koffieochtend kan nog wel wat meer bezoekers gebruiken. Met het aflopen van het verenigingsseizoen stopt ook voorlopig een aantal activiteiten. De komende tijd staat er een ‘Super Bingo’ op het programma, georganiseerd door ‘Bie de jongens’. Verder is er in het kader van de feestweek Spijk ook een aantal activiteiten in het Spiekhoes zoals: een CBS Concert, een Kindermiddag, een Pubquiz en een feestavond; zie hiervoor ook onze publicatieborden bij beide ingangen van het Spiekhoes. Ook onderzoeken we hoe we het huiskameridee verder kunnen uitwerken. Ideeën? Laat het ons weten!

Bestuurszaken
De groei van het Spiekhoes betekent nieuwe uitdagingen voor het bestuur. We zoeken drie nieuwe, liefst vrouwelijke bestuursleden, met name voor de functies van penningmeester en algemeen bestuurslid. Als jou dit aanspreekt, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Groeten van het Spiekhoes-bestuur

Jan den Boer
Johnny Sikkema
Klaas Kooistra
Piet Wiersema
Ab Reitsma

info@spiekhoes.nl

Dorpsagenda