Vandaag start de landelijke Bob-campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’

Vandaag start de landelijke Bob-campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’. Daarmee wil het Rijk nog eens onderstrepen dat alcohol en verkeer niet samengaan. Het Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) Groningen sluit daar deze week op aan door onder meer maatschappelijk werkers op te roepen om het onderwerp alcohol en verkeer bespreekbaar te maken, onder het motto ‘Iemand met alcohol op? Zeg Stop! Zoek samen een Bob’.

Waar de Bob-campagne zich richt op verkeersdeelnemers, benadert VVB Groningen deze week ook maatschappelijk werkers en horecaondernemers. Deze mensen kunnen een belangrijke rol vervullen in de voorlichting over rijden onder invloed. Het VVB vraagt maatschappelijk werkers om het onderwerp alcohol en verkeer bespreekbaar te maken bij hun cliënten. Ook roept het VVB hen op om alert te zijn op mensen die onder invloed van alcohol achter het stuur willen stappen en te proberen hen daarvan te weerhouden. De maatschappelijk werkers ontvangen hiervoor een speciale informatiekaart met tips hoe ze samen met deze mensen een Bob kunnen zoeken, bijvoorbeeld door een taxi te bellen.

Oost-Groningen
Daarnaast vraagt het VVB horeca-ondernemers in Oost-Groningen om mensen ervan te weerhouden onder invloed aan het verkeer deel te nemen. Deze regio verdient aparte aandacht omdat uit cijfers blijkt dat hier meer alcohol wordt gedronken dan in de rest van de provincie. De ondernemers ontvangen ook posters van de Bob-campagne om in hun zaak op te hangen.

‘Ben je Bob, zeg het hardop’
Bij 20 procent van de dodelijke verkeersongevallen speelt alcohol een rol. Vooral mannen en jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn hierbij betrokken. Om het aantal verkeersslachtoffers door alcoholongevallen te verminderen, is het Rijk vandaag een nieuwe Bob-campagne gestart. De boodschap ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ roept mensen op om (vroegtijdig) kenbaar te maken aan hun omgeving dat ze geen alcohol drinken omdat ze nog moeten rijden. De boodschap is te zien en horen via radio- en tv-spotjes, online banners en video’s en attentieborden langs snelwegen.

VVB
VVB Groningen ondersteunt de landelijke Bob-campagne met de inzet van borden langs de weg, posters in gemeentehuizen, bibliotheken en politiebureaus in de hele provincie en toiletreclame in horecagelegenheden in de stad Groningen. Daarnaast ondersteunt het Bob-team de politie tijdens alcoholcontroles.

Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda