Inloop over plannen proefboerderij en eerste paal getijdenduiker geslagen

Eerste paal voor bouw getijdenduiker Dubbele Dijk geslagen
Met een flinke klap sloegen Deltacommissaris Peter Glas en vertegenwoordigers van Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waddenfonds en Friso Civiel in Bierum de symbolische eerste paal voor de bouw van de getijdenduiker van de Dubbele Dijk. De feestelijke start vond eergisteren plaats tijdens een excursie naar de Dubbele Dijk in het voorprogramma van het Nationaal Deltacongres. Deltacommissaris Peter Glas: ‘De Dubbele Dijk is een bijzonder en innovatief project. Een voorbeeld van bouwen met de natuur. Door gebruik te maken van eb en vloed en opslibben van het land tussen de dijken. De opgave voor waterveiligheid wordt hier op een mooie manier gekoppeld aan tien hectare extra natuur, verbetering van waterkwaliteit en perspectief voor de landbouw. Het project is daarmee ook een inspiratie voor andere delen van het land, zoals de Zuidwestelijke delta.’

Bouwkuip

Sinds augustus is hard gewerkt aan de aanleg van de bouwkuip. Deze waterdichte stalen constructie beschermt het land tegen overstromingen en maakt het mogelijk tijdens het stormseizoen veilig te kunnen bouwen aan de dijkdoorgang. Nu de bouwkuip klaar is, kunnen de heipalen voor de fundering de grond in. Daar bovenop komt de tunnelbak van bijna 92 meter lang, met een doorsnee van 2 meter hoog en 3,5 meter breed. Door deze koker stroomt straks zout water het gebied in en uit. Het werk wordt uitgevoerd door een combinatie van Friso Civiel en Heuvelman Ibis.

Eb en vloed
De getijdenduiker verbindt het gebied tussen de twee dijken met de Eems. Door de getijdenwerking kan hier slib uit de Eems bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Het brakke water maakt ook zilte landbouw en aquacultuur mogelijk. Naar verwachting wordt de getijdenduiker in het voorjaar van 2025 in gebruik genomen.

Proef
De Dubbele Dijk bij Bierum is een proefproject van Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onderzocht wordt of de Dubbele Dijk een alternatief is voor het verhogen en verbreden van dijken. De pilot maakt ook deel uit van het meerjarige programma Eems-Dollard 2050. De bouw van de getijdenduiker wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de Europese Greendeals. Bijzonder aan deze innovatieve dijk is de combinatie van waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie. Meer informatie over de Dubbele Dijk en de getijdenduiker staat op de website van de provincie Groningen.

Inloopbijeenkomst over plannen proefboerderij op 13 november
Op maandag 13 november is een open inloop in dorpshuis Baaiermerstee over de plannen voor een proefboerderij voor zouttolerante akkerbouw en aquacultuur. Rob van Haren van de Hanzehogeschool is van 19.00 tot 20.30 uur aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden. Een consortium van twintig bedrijven en kennisinstellingen heeft een projectvoorstel voor een proefboerderij ingediend bij twee subsidiefondsen. De subsidie is nog niet toegekend en de plannen zijn nog niet definitief, zoals ook in het artikel stond dat het Dagblad van het Noorden hierover op 7 november publiceerde. We kunnen ons voorstellen dat deze (voortijdige) publicatie van de plannen vragen bij u oproept, vandaar dat we op korte termijn een vragenuurtje organiseren.

Provincie Groningen
Marjan van Ark

Foto’s: ED2050 / Geert Job Sevink

Dorpsagenda